Hartrevalidatie

Regelmatige fysieke trainingen doen de kans op (terugkeer van) hart- en vaatziekten fors verminderen.

Terugbetaling

 

De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds gedragen, op voorwaarde dat je dossier tijdig werd aangevraagd tijdens je opname. Het aanvraagformulier moet je zelf ondertekenen tijdens de opname, dit houdt echter voor jou nadien geen enkele verplichting in.

  • Je hebt recht op terugbetaling van maximaal 45 revalidatiesessies, op voorwaarde dat ze uitgevoerd worden binnen 6 maanden na je opname.
  • Het remgeld voor 2022 bedraagt 3,73 euro per sessie (zowel voor trainingssessies, infosessies als bezoek aan psycholoog of diëtist).

Over verlaagd remgeld in bepaalde categorieën en eventuele tussenkomst door je hospitalisatieverzekering geven wij je graag individueel advies.

Consultaties bij de cardioloog zijn niet opgenomen in de revalidatiekost.