Oncologie

Het traject oncorevalidatie wil voormalige kankerpatiënten helpen om de activiteiten te hernemen, op het werk en in de vrije tijd. Ook wordt er aandacht besteed aan een gezond voedingspatroon en een veranderend zelfbeeld.

Oncorevalidatie

De oncorevalidatie is een revalidatietraject voor patiënten die uiterlijk 12 maanden geleden hun kankerbehandeling hebben afgerond of die enkel nog onderhoudstherapie krijgen. Ze gaat voormalige kankerpatiënten helpen bij de heropbouw van hun fysieke mogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan gezonde voeding en psycho-educatie.

Enkel patiënten op doorverwijzing van huisarts of specialist komen in aanmerking.

Het traject duurt 9 weken, waarin er 2 x per week een individueel aangepaste kinesessie van ongeveer 1 uur. Daarnaast worden er 6 educatieve sessies aangeboden (die gekoppeld worden aan een kinesessie). Deze kinesessies kunnen maximaal binnen een periode van 12 weken opgenomen worden, zodat je een vakantie- of ziekteperiode kunt overbruggen.