Long

Regelmatige fysieke inspanningen verbeteren aanzienlijk de kortademigheidsklachten en klachten van spierzwakte van chronische longpatiënten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het leven. Ook verminderen de kansen voor een ziekenhuisopname wanneer de conditie verbetert. Het AZ Herentals biedt een revalidatieprogramma aan voor patiënten met een chronische longaandoening die niet opgenomen zijn in het ziekenhuis.

Terugbetaling

Afhankelijk van de ernst van je chronische longaandoening zal het ziekenfonds een kleiner of groter gedeelte van de revalidatiekosten terugbetalen.