Ambulante revalidatie

Van harte welkom bij het ambulant revalidatiecentrum van het AZ Herentals. Hier kunnen ambulante patiënten (die dus niet in het ziekenhuis verblijven) deelnemen aan verschillende soorten revalidatie.

Longrevalidatie

Regelmatige fysieke inspanningen verbeteren aanzienlijk de kortademigheidsklachten en klachten van spierzwakte van chronische longpatiënten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het leven. Ook verminderen de kansen voor een ziekenhuisopname wanneer de conditie verbetert. Het AZ Herentals biedt een revalidatieprogramma aan voor patiënten met een chronische longaandoening die niet opgenomen zijn in het ziekenhuis.

 

Hoe werkt  longrevalidatie?

We nodigen patiënten uit om 3 maal per week te komen trainen onder begeleiding van ervaren kinesisten. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende fitnesstoestellen zowel voor uithouding als voor spierkrachttraining.

Er wordt een individueel oefenprogramma opgesteld aan de hand van een longfunctie- en inspanningsproef. Eveneens zal een wandeltest de conditie van de patiënt evalueren en zal een spierkrachtmeting gebeuren. Na enkele weken worden deze testen opnieuw uitgevoerd om de vooruitgang te bestuderen en het oefenprogramma zo nodig aan te passen. De training gebeurt onder intensieve begeleiding.

Verder kan je begeleid worden in het aanpassen van je eetgewoontes, rookgedrag en het aanpassen van je dagelijkse leven aan je ziekte. Hiervoor staan de ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werker zo nodig klaar.

 

Wie komt in aanmerking?

Patiënten met een chronische longaandoening die klachten zoals kortademigheid, spierzwakte ondervinden in het dagelijkse leven komen in aanmerking. Als je interesse hebt, praat er dan over met je huisarts of longarts. Alle patiënten komen eerst op een consultatiegesprek bij de longrevalidatiearts en dan wordt bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor het programma.

De folder over de longrevalidatie vind je hier.