Obesitas

Binnen de multidisciplinaire obesitasrevalidatie is er een traject voorzien voor patiënten na een vermageringsoperatie en voor patiënten die in een niet-chirurgisch traject willen stappen.

Obesitasrevalidatie niet-chirurgie

Uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire begeleiding de meest gewenste resultaten voor een vermagering op lange termijn heeft. Het doel is het verminderen van de medische gevolgen en complicaties van obesitas door een gezonder gewicht na te streven. We beogen een totale gedrags- en mentaliteitsverandering op vlak van gezonder eten, meer bewegen, een positiever lichaamsbesef. Het programma bestaat daarom uit bewegingstherapie, voedingstherapie, gedragstherapie en/of psychologische ondersteuning.

Programma

Het multidisciplinaire programma dat wordt aangeboden bestaat uit een intake en een revalidatietraject.
We starten met een groep van 8 à 10 personen en doorlopen met deze vaste groep het ganse traject.

1. Intake

De coördinator helpt je bij het maken van afspraken voor een consult bij

  • Diëtiste
  • Psycholoog
  • Endocrinoloog
  • Arts fysische geneeskunde
  • Fietsproef bij cardioloog

Op basis van deze intakes wordt er beslist of je al dan niet in aanmerking komt voor dit programma.

2. Revalidatie traject (18 weken)

Gedurende 18 weken  neem je deel aan een multidisciplinair traject. Tweemaal per week volg je een aangepast bewegingsprogramma (ruim 1 uur). Deze sessies gaan door op maandag om 18u en op vrijdag om 18u30. Eenmaal per week wordt dit gekoppeld aan een educatieve sessie bij de diëtiste en/of psycholoog (1 uur).

Tijdens de interactieve groepssessies wordt de basis gelegd voor succes op lange termijn. Er wordt gewerkt rond zelfbeeld, gedragsverandering, mindfull eten, emotioneel eten, omgaan met de verleidingen in onze maatschappij, e.d. Maar ook heel praktische dingen, zoals gezond koken, etiketten interpreteren, winkeloefening en recepturen leren aanpassen komen aan bod. Er wordt steeds ruimte voorzien om vragen te stellen en ervaringen te delen.

 

Wie komt in aanmerking?

We richten ons met dit programma vooral op patiënten met een BMI tussen 28-40. Je moet voldoende gemotiveerd en bereid zijn om het ganse traject te doorlopen.