Obesitas

Binnen de multidisciplinaire obesitasrevalidatie is er een traject voorzien voor patiënten na een vermageringsoperatie en voor patiënten die in een niet-chirurgisch traject willen stappen.

Obesitasrevalidatie post-chirurgie

In het post-chirurgisch revalidatietraject kan je starten vanaf de derde week na de ingreep. We bieden een groepsbegeleiding aan met mensen die dezelfde ingreep als jou ondergingen. Een bewegingsprogramma wordt gekoppeld aan sessies bij diëtist en psycholoog.

Ter ondersteuning is er ook een app ter beschikking. Daarop krijg je meldingen, instructies en informatie waardoor we een betere opvolging kunnen bieden.

 

Programma

Het programma dat wordt aangeboden bestaat uit verschillende fasen:

  • Intake: Grotendeels valt dit samen met de screening voor de ingreep. Na de ingreep moet je nog een fietsproef doen bij de cardioloog en op raadpleging bij de arts fysische geneeskunde.
  • Gedurende 24 weken volg je 2x per week een aangepast bewegingsprogramma bij de kinesist. Fysiotherapie vindt plaats op dinsdag en donderdag om 18 uur.
  • Je neemt deel aan 5 thema-avonden die worden verzorgd door een diëtist en een psycholoog. Deze themasessie vindt eenmaal per maand plaats op donderdag om 16.30 uur.

Kostprijs/terugbetaling

De kostenraming van de mogelijke behandelingen en terugbetaling wordt besproken tijdens het eerste gesprek met onze obesitascoördinator. Indien gewenst kan je hierover eerst informatie aanvragen via mail of een kostenraming laten opstellen door de facturatiedienst (facturatie@azherentals.be). Meer informatie over kostenramingen vind je hier.