Rug / nek

Langdurige of steeds terugkerende rug- en nekklachten komen zeer vaak voor. Ze zijn zelfs een van de meest frequente oorzaken van werkverzuim. Multidisciplinaire revalidatie heeft reeds bewezen hiervoor de beste aanpak te zijn.

Rug- en nekrevalidatie

Begintest

Individuele evaluatie door de kinesist van kracht en beweeglijkheid van de rug (aan de hand van toestellen en vragenlijsten), bewegingspatroon, nood aan ergonomisch advies en/of psychologische evaluatie

 

Revalidatie

  • 36 sessies revalidatie van 2 uur aan een frequentie van 2 keer per week in een maximale periode van 6 maanden
  • Training op niveau van de patiënt op basis van de begintest en verdere evolutie, in een groep van maximaal 8 patiënten met individuele bijsturing door de kinesist

 

Workshops ergonomie

  • Zitten/staan/slapen
  • Huishouden
  • Bureauwerk (optioneel)
  • Heffen/tillen (optioneel)

 

Educatieve sessies

  • Omgaan met pijn (psycholoog)
  • Anatomie, ontstaan en behandeling van rug- en nekklachten (revalidatiearts)
  • Verplaatsingstechnieken en sporten (kinesist en ergonoom)
  • Ergonomie in het dagelijkse leven (ergonoom)

 

Eindtest

Individuele evaluatie door de kinesist met meting van de rompkracht bij het einde van de revalidatie

 

Eindevaluatie bij de revalidatiearts na het beëindigen van het programma

 

Trainingsmomenten

Maandag 9 u – 11 u en 11 u – 13 u 17 u – 19 u 19 u – 21 u
Dinsdag 8.30 u – 10.30 u en 10.30 u – 12.30 u 16 u – 18 u 19.15 u – 21.15 u
Woensdag 9 u – 11 u 19 u – 21 u
Donderdag 8.30 u – 10.30 u en 10.30 u – 12.30 u 16 u – 18 u 19.15 u – 21.15 u
Vrijdag 9 u – 11 u en 11 u – 13 u 15 u – 17 u