Rug / nek

Langdurige of steeds terugkerende rug- en nekklachten komen zeer vaak voor. Ze zijn zelfs een van de meest frequente oorzaken van werkverzuim. Multidisciplinaire revalidatie heeft reeds bewezen hiervoor de beste aanpak te zijn.

Terugbetaling

De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds gedragen.

Het programma kan slechts eenmaal gevolgd worden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • revalidatie binnen de 3 maanden na een operatieve ingreep aan de wervelkolom.
  • bij akkoord van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds met het oog op socioprofessionele re-integratie

Voor bepaalde beroepscategorieën en onder bepaalde voorwaarden is er een tussenkomst door het Fonds van Beroepsziekten voorzien.

De behandeling moet binnen de 6 maanden worden voltooid.

Een begin- en eindevaluatie zijn verplicht.

De patiënt betaalt per sessie 7,55 euro (= remgeld zonder voorkeursregeling). De afrekening gebeurt per maand.