Hoe meten we kwaliteit?

In het AZ Herentals zijn er tal van projecten om aan kwaliteit en patiëntveiligheid te werken, maar uiteraard is het ook nodig om te meten in hoeverre de projecten hun doel bereiken. Hiervoor zijn er verschillende toetsingsmechanismen.

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn parameters die gebruikt worden om de kwaliteit in de gezondheidssector te meten. Ziekenhuizen gebruiken deze indicatoren voor intern gebruik om op een objectieve manier de kwaliteit te meten. Tegelijkertijd kan men via deze indicatoren ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Op deze manier kan men op continue basis de kwaliteit van de zorgverlening bijsturen en verbeteren. De meest recente resultaten en de evolutie doorheen de jaren voor AZ Herentals kan je terugvinden via onderstaande linken.

Het AZ Herentals neemt deel aan twee indicatorenprojecten:

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven

VIP² – VIKZ/Zorgkwaliteit

Het AZ Herentals neemt ook deel aan de zelfrapportering over ziekenhuishygiëne voor het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid. De resultaten van de voorbijgaande jaren vind je hier.