Kwaliteit en patiëntveiligheid

Om alle projecten in goede banen te leiden is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals geeft invulling aan deze definitie op een manier die strookt met de missie en visie van het ziekenhuis.

Hoe meten we kwaliteit?

In het AZ Herentals zijn er tal van projecten om aan kwaliteit en patiëntveiligheid te werken, maar uiteraard is het ook nodig om te meten in hoeverre de projecten hun doel bereiken. Hiervoor zijn er verschillende toetsingsmechanismen. Dat gaat om interne metingen, waarbij eigen medewerkers controles doen, maar ook externe metingen waarbij de resultaten met andere ziekenhuizen vergeleken kunnen worden.

Interne metingen

  • veiligheidsrondes: eigen medewerkers overlopen via een checklist of bepaalde zaken in orde zijn of niet.
  • interne audits: eigen medewerkers voeren een audit uit, volgens de wijze waarop externe auditoren dit doen en gaan tot in detail na of bepaalde zorgprocessen aan de vooropgestelde normen voldoen.
  • opvolgen van geselecteerde indicatoren via metingen, dossieranalyses of toetsingen in het kader van verbeterprojecten.

Uit de resultaten van de veiligheidsrondes en interne audits worden verbetertrajecten opgesteld om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

 

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren zijn parameters die gebruikt worden om de kwaliteit in de gezondheidssector te meten. Ziekenhuizen gebruiken deze indicatoren voor intern gebruik om op een objectieve manier de kwaliteit te meten en evoluties op te volgen. Tegelijkertijd kan men via deze indicatoren ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Op deze manier kan men op continue basis de kwaliteit van de zorgverlening bijsturen en verbeteren.