+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Huisartsen en ziekenhuis Herentals steunen invoering 1733

De overheid wil het snelkiesnummer 1733 over het hele land uitrollen, waarbij bellers met medische klachten doorverwezen worden naar hun eigen huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst. De huisartsenwachtpost en het ziekenhuis van Herentals zijn alvast vragende partij om dit systeem in te voeren in Herentals en omgeving, ondanks kritiek van de Belgische beroepsvereniging van spoedartsen. ‘Hoe sneller 1733 in Herentals ingevoerd wordt, hoe liever’, aldus dr. Filiep Bataillie, hoofdarts in het AZ Herentals.

‘Vandaag worden spoeddiensten in het weekend en op feestdagen overbelast met patiënten die perfect door de huisarts van wacht behandeld kunnen worden’, zegt dr. Filiep Bataillie, hoofdarts van AZ Herentals. ‘Een centraal oproepnummer zoals 1733 kan ervoor zorgen dat een patiënt gerichter doorverwezen wordt, naar de juiste zorgverlening met de aangepaste dienstverlening. Wie zich bij spoedgevallen aanmeldt met een niet-dringende aandoening, zou wel eens lang moeten wachten, omdat patiënten die dringend hulp nodig hebben steeds voorgaan. En dat terwijl ze door de huisarts van wacht wellicht sneller geholpen hadden kunnen worden.’

Waar een dergelijk centraal nummer ingevoerd is, blijkt het een grote meerwaarde te zijn. Dr. Bataillie: ‘Een delegatie heeft een werkbezoek gebracht aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, de huisartsenwachtpost van AZ Sint-Jan Brugge en AZ Alma in Eeklo. Daar zagen we dat het systeem wel degelijk werkt. Dus hoe sneller het systeem in Herentals ingevoerd wordt, hoe liever we het hebben’, aldus nog dr. Bataillie.

Dr. Stefan Teughels, voorzitter van de huisartsenwachtpost Zuiderkempen, treedt zijn collega bij. ‘Tussen het ziekenhuis en de huisartsen bestaan er goede afspraken over doorverwijzing van patiënten. Maar ook wij zien vaak dat patiënten die perfect door een huisarts verder geholpen kunnen worden, zich toch bij de spoedgevallendienst aanbieden. Wanneer ze van een externe hulplijn objectief advies krijgen, zullen ze gemakkelijker bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Iemand met een medische klacht kan zelf immers niet altijd goed inschatten hoe ernstig de situatie wel of niet is.’

Dat de Belgische vereniging van spoedartsen als kritiek heeft dat enkel artsen een dergelijke triage kunnen doen, weerlegt dr. Teughels. ‘Uiteraard moeten de telefonisten van het 1733-nummer goed opgeleid zijn, daar is geen discussie over. Maar de medewerkers van de 112-noodcentrale bewijzen dagelijks dat dat mogelijk is. Nu bellen mensen naar het nummer van de huisartsenwachtpost, waar eerder administratief geschoolde medewerkers hen te woord staan. Er kan niet verwacht worden dat elke huisartsenwachtpost een telefonist heeft met een grondige medische kennis om een triage uit te voeren. Een initiatief om de eerste telefonische triage centraal te organiseren door bijzonder opgeleide medewerkers is dan ook een juiste keuze van de overheid. Wel moet er een evaluatie- en kwaliteitssysteem aan gekoppeld zijn die alle oproepen en de gebruikte protocollen opvolgen. Die resultaten moeten transparant naar de bevolking en de beroepsgroepen gecommuniceerd worden.’

13/02/2020