+

U bent hier

more

Voor patiënten

Kostenramingen online beschikbaar

Met een ziekenhuisopname gaan kosten gepaard. Uiteraard willen patiënten graag op voorhand een inschatting hebben van de kosten die ze mogen verwachten bij een ziekenhuisopname. Daarom zijn er nu voor de meest voorkomende ingrepen kostenramingen beschikbaar gesteld.

Het is niet mogelijk om elke patiënt op voorhand een exacte financiële inschatting te geven van zijn opname en verblijf in het ziekenhuis, omdat de kostprijs afhangt van een aantal factoren (al dan niet operatie, bijkomende onderzoeken, aantal ligdagen, gebruik van geneesmiddelen en implantaten, e.d.). Om patiënten toch een idee te geven van het factuurbedrag, heeft het AZ Herentals kostenramingen gemaakt van de meest voorkomende ingrepen. Deze ramingen zijn gebaseerd op de facturen van 2018 voor een dergelijke operatie. Per ingreep zijn de meest voorkomende kosten samengeteld om een gemiddelde kostprijs te kunnen geven. Uiteraard kan een dergelijke raming afwijken van de uiteindelijke factuur omdat eventuele bijkomende onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en gebruiksmaterialen de totaalprijs doen veranderen.

Klik op deze link om naar de kostenramingen te gaan.

15/01/2019