Chirurgische behandeling

Wie lijdt aan obesitas, kan in onze obesitaskliniek in aanmerking komen om een chirurgisch traject volgen. De meest uitgevoerde ingrepen zijn de gastric bypass en de gastric sleeve. Je wordt begeleid door een multidisciplinair team.

In onze obesitaskliniek wordt obesitas multidisciplinair (in samenwerking met verschillende disciplines) behandeld. Als uit het intakegesprek met de obesitascoördinator blijkt dat je een geschikte kandidaat bent voor obesitaschirurgie, dan ga je nog op raadpleging bij de andere disciplines van ons obesitasteam: chirurg, diëtist, psycholoog en endocrinoloog. Indien nodig zal je ook op consultatie komen bij de tabakoloog en/of gynaecoloog. Een bloedonderzoek, echografie en gastroscopie (indien gewenst met verdoving) is ook nodig vóór de operatie. Na deze consultaties wordt in een multidisciplinair overleg je dossier besproken en wordt er beslist of je ingreep gepland kan worden. Vóór je operatie ga je ook nog naar een preoperatieve raadpleging.

Je mutualiteit voorziet een terugbetaling van obesitaschirurgie als:

 • je minstens 18 jaar oud bent
 • je minstens 1 jaar gewicht hebt proberen te verliezen zonder blijvend resultaat
 • je een BMI hebt groter of gelijk aan 40
 • je een BMI hebt groter of gelijk aan 35 met
  • Diabetes type 1 of 2
  • Slaapapneu (vastgesteld na slaaponderzoek; polysomnografie)
  • Hypertensie bij inname van 3 soorten medicatie
  • Falen van voorafgaande obesitaschirurgie

Je zult na je operatie regelmatig opgevolgd worden door een chirurg, coördinator, diëtist en psycholoog. Wij raden je sterk aan om in te stappen in ons post-chirurgisch revalidatietraject en je levenslang te laten opvolgen!

Patiënten met een verleden van obesitaschirurgie zijn dan ook welkom in onze obesitaskliniek voor verdere opvolging.

 

Ingrepen

De gastric bypass en de sleeve gastrectomie zijn de meest uitgevoerde ingrepen in onze obesitaskliniek. Uit onderzoek blijkt dat je dankzij deze ingrepen 60-75% van je overgewicht kunt verliezen. Voor het slagen van obesitaschirurgie is, naast het levenslang innemen van specifieke vitaminepreparaten, ook een aanpassing van je levensstijl op vlak van voeding, beweging, alcoholgebruik en rookgedrag vereist.

De ingrepen in onze obesitaskliniek worden steeds uitgevoerd door 2 van onze abdominale chirurgen (indien mogelijk) via een kijkoperatie. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en duurt 30 minuten tot ongeveer een uur. Nadien verblijf je 1 nacht in het ziekenhuis voor een routine opname.

Naast de gastric bypass en sleeve gastrectomie voeren we in onze obesitaskliniek ook heringrepen uit na klachten of falen van voorgaande obesitaschirurgie.

Gastric bypass

Gastric bypass

Enerzijds wordt er met nietjes een kleine maagpouch gecreëerd waardoor de hoeveelheid voedsel die je kunt innemen beperkt wordt. Anderzijds wordt een deel van de dunne darm overgeslagen waardoor je minder voedingsstoffen kunt opnemen. Dumpingklachten kunnen optreden na het consumeren van een te suikerrijke, te vetrijke of te zoutrijke voeding.

 

 

 

Gastric sleeve

Sleeve gastrectomie

Bij de sleeve gastrectomie of maagverkleining wordt de maag verkleind met nietjes waardoor de hoeveelheid voedsel die je kunt innemen beperkt wordt.

Post-chirurgisch revalidatietraject

In het post-chirurgisch revalidatietraject kan je starten vanaf de derde week na de ingreep. We bieden een groepsbegeleiding aan met mensen die dezelfde ingreep als jou ondergingen. Een bewegingsprogramma wordt gekoppeld aan educatieve sessies bij diëtist en psycholoog.

Ter ondersteuning is er ook een app ter beschikking. Daarop krijg je meldingen, instructies en informatie waardoor we een betere opvolging kunnen bieden.

 

Programma:

 • Intake: Grotendeels valt dit samen met de screening voor de ingreep. Na de ingreep moet je nog een fietsproef doen bij de cardioloog en op raadpleging bij de arts fysische geneeskunde.
 • Gedurende 24 weken volg je 2x per week een aangepast bewegingsprogramma bij de kinesist. Fysiotherapie vindt plaats op dins- en donderdag om 10 of 18 uur.
 • Je neemt deel aan 5 thema-avonden die worden verzorgd door een diëtist en een psycholoog. Deze themasessie vindt eenmaal per maand plaats op donderdag om 16.30 uur.

Kostprijs/terugbetaling

De kostenraming van het traject en mogelijke terugbetaling wordt besproken tijdens het intakegesprek met onze obesitascoördinator. Indien gewenst kan je hierover eerst informatie aanvragen via mail of een kostenraming laten opstellen door de facturatiedienst (facturatie@azherentals.be). Meer informatie over kostenramingen vind je hier.

Maak kennis met ons multidisciplinair team!