Kosten

Kostenraming

Voordat je een ingreep ondergaat in het ziekenhuis, wil je graag weten hoeveel dat zal kosten. Het is belangrijk om je daar op voorhand over in te lichten, zowel bij het ziekenhuis als bij het ziekenfonds en de verzekeraar, om verrassingen te vermijden.

Het is op deze pagina’s niet mogelijk om je een exacte persoonlijke financiële inschatting te geven van je opname en verblijf in het ziekenhuis, omdat de kostprijs afhangt van een aantal factoren (al dan niet operatie, bijkomende onderzoeken, aantal ligdagen, gebruik van geneesmiddelen en implantaten, e.d.).

Voor een aantal vaak voorkomende ingrepen hebben we wel een raming gemaakt, gebaseerd op de facturen van 2023 voor een dergelijke operatie. Per ingreep zijn de meest voorkomende kosten samengeteld om je een gemiddelde kostprijs te kunnen geven. Uiteraard kan een dergelijke raming afwijken van de uiteindelijke factuur omdat eventuele bijkomende onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en gebruiksmaterialen de totaalprijs doen veranderen.

Wil je meer informatie over mogelijke kosten of je factuur, dan kan je terecht op de dienst facturatie op de 3e verdieping. Die is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 014 24 61 30 (tijdens werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur). Je kunt ook je vragen richten aan facturatie@azherentals.be of het contactformulier invullen.

Abdominale heelkunde

Gynaecologie

Maag-, darm- en leverziekten

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Neurochirurgie

Neus-, keel- en oorziekten

Oogziekten

Orthopedische heelkunde

Reconstructieve en esthetische heelkunde

Urologie

Vaatheelkunde