Obesitaskliniek chirurgische behandeling

Post-chirurgisch revalidatietraject

In het post-chirurgisch revalidatietraject kan je starten vanaf de derde week na de ingreep. We bieden een groepsbegeleiding aan met mensen die dezelfde ingreep als jou ondergingen. Een bewegingsprogramma wordt gekoppeld aan educatieve sessies bij diëtist en psycholoog.

Ter ondersteuning is er ook een app ter beschikking. Daarop krijg je meldingen, instructies en informatie waardoor we een betere opvolging kunnen bieden.

 

Programma:

  • Intake: Grotendeels valt dit samen met de screening voor de ingreep. Na de ingreep moet je nog een fietsproef doen bij de cardioloog en op raadpleging bij de arts fysische geneeskunde.
  • Gedurende 24 weken volg je 2x per week een aangepast bewegingsprogramma bij de kinesist. Fysiotherapie vindt plaats op dins- en donderdag om 10 of 18 uur.
  • Je neemt deel aan 5 thema-avonden die worden verzorgd door een diëtist en een psycholoog. Deze themasessie vindt eenmaal per maand plaats op donderdag om 16.30 uur.

Kostprijs/terugbetaling

De kostenraming van het traject en mogelijke terugbetaling wordt besproken tijdens het intakegesprek met onze obesitascoördinator. Indien gewenst kan je hierover eerst informatie aanvragen via mail of een kostenraming laten opstellen door de facturatiedienst (facturatie@azherentals.be). Meer informatie over kostenramingen vind je hier.