Ziekenhuisfactuur

Apotheek- en (para)farmaceutische kosten

Onder de noemer ‘apotheekkosten, farmaceutische en parafarmaceutische kosten’ vallen geneesmiddelen, maar ook andere middelen die in de farmaceutische sfeer passen.

  • Vergoedbare producten: dit zijn geneesmiddelen die het ziekenfonds volledig of gedeeltelijk terugbetaalt. Geneesmiddelen die volledig terugbetaald worden door het ziekenfonds staan niet in detail op de factuur vermeld. Geneesmiddelen die het ziekenfonds slechts gedeeltelijk terugbetaalt, staan wel in detail vermeld.
  • Niet-vergoedbare producten: dit zijn de geneesmiddelen die het ziekenfonds niet terugbetaalt, zoals ontsmettingsmiddel.
  • Parafarmaceutische producten: bijvoorbeeld hydraterende zalf, dieetproducten of vitaminen.
  • Implantaten, prothesen en hulpmiddelen: bijvoorbeeld heup- of knieprothesen.

Er wordt voor geneesmiddelen ook een vaste dagprijs aangerekend, de ‘geneesmiddelenforfait’. Dit staat op de factuur bij het onderdeel ‘forfaitair aangerekende kosten‘.