+

U bent hier

more

Onze diensten

Post-chirurgisch revalidatietraject

In het post-chirurgisch revalidatietraject kunt u starten vanaf de derde week na de ingreep. We bieden een groepsbegeleiding aan met mensen die dezelfde ingreep als u ondergingen. Een bewegingsprogramma wordt gekoppeld aan educatieve sessies bij diëtist en psycholoog.

Programma:

  • Intake: Grotendeels valt dit samen met de screening voor de ingreep. Na de ingreep moet u nog een fietsproef doen bij de cardioloog en op raadpleging bij de arts fysische geneeskunde.
  • Gedurende 24 weken volgt u 2x per week een aangepast bewegingsprogramma bij de kinesist. Fysiotherapie vindt plaats op dins- en donderdag om 10 of 18 uur. 
  • U neemt deel aan 5 thema-avonden die worden verzorgd door een diëtist en een psycholoog. Deze themasessie vindt eenmaal per maand plaats op donderdag om 16.30 uur.

Kostprijs/terugbetaling

De kostenraming van het traject en mogelijke terugbetaling wordt besproken tijdens het intakegesprek met onze obesitascoördinator. Indien gewenst kunt u hierover eerst informatie aanvragen via mail.

Meer informatie kunt u terugvinden in onze folder.