+

U bent hier

more

Over AZ Herentals

Ziekenhuisnetwerk Kempen erkend door Vlaamse overheid

Ons ziekenhuisnetwerk werd vorige maand als een van de eerste officieel erkend door de Vlaamse overheid. Het is een mooie bevestiging van sterke samenwerking in de Kempen. Volgende stap is het uittekenen van een zorgstrategisch plan voor onze regio.

De erkenning van het ziekenhuisnetwerk was enkel mogelijk als de samenwerking geografisch gezien een logische keuze is en als de achterliggende structuur van de samenwerking goed zat. Zo moest er bijvoorbeeld al een Raad van Bestuur zijn die beslissingen aangaande de samenwerking bekrachtigt. Daarnaast zijn de artsen ook al bezig met het samenstellen van een medische raad voor het netwerk, die hen vertegenwoordigt bij besluiten omtrent de medische activiteiten in het netwerk. Ook worden er stappen gezet in de zoektocht naar een onafhankelijke bestuurder.

Een plan voor gezondheidzorg in de Kempen

Nu de erkenning er is, zullen de ziekenhuizen samen een zorgstrategisch plan voor de regio uittekenen. Hierin leggen ze vast hoe ze de gezondheidszorg in de Kempen zien. Daarbij vertrekken de ziekenhuizen vanuit de zorgvraag van de patiënt. Wat heeft de Kempenaar nodig op vlak van gezondheidszorg en hoe gaan onze ziekenhuizen hier samen een antwoord op geven? Het doel van dit plan is om samen betere zorg te leveren, meer specialisaties aan te bieden en de middelen efficiënter in te zetten. Dat alles met respect voor - en in samenwerking met - andere zorgmedewerkers in onze regio, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vorming van een ziekenhuisnetwerk is slechts één stap van verdere zorgintegratie tussen alle zorgverleners in de regio om de beste zorg voor de Kempenaar te bieden.

We buigen ons het komende jaar over de vraag welke behandelingen gecentraliseerd kunnen worden in één of enkele van de vier ziekenhuizen en welke zorg absoluut dichtbij huis aanwezig moet zijn.

06/03/2020