Onderzoeken en behandelingen

Patiënten komen in het daghospitaal voor tal van behandelingen. Op deze pagina's krijg je een overzicht.

Aderlatingen (flebotomie)

Een aderlating is een methode om gewenst bloed uit het lichaam te verwijderen via een ader. Het bedraagt meestal een hoeveelheid van 300-500 ml bloed. Dit wordt bepaald door de arts. De meest voorkomende indicaties voor een aderlating zijn de ijzerstapelingsziekte (hemochromatose) en polycythaemia vera (te veel rode bloedcellen). Voor meer informatie over deze aandoeningen, vraag je naar de verpleegkundige of je behandelende arts.

De toepassing bij hemochromatose is om de te hoge opgeslagen voorraad ijzer van een patiënt tot normale waarden terug te brengen. In dat geval kunnen over een periode van enkele maanden enkele liters bloed worden afgenomen.
Bij polycythaemia vera is sprake van een ongebreidelde aanmaak van rode bloedcellen en kan regelmatig een aderlating noodzakelijk zijn.

De totale duur van de procedure in het daghospitaal varieert van 1 tot 2 uur. De aderlating wordt voorafgegaan door een bloedafname. Verder beslist de arts dat de aderlating al dan niet onmiddellijk mag doorgaan. Vervolgens bezoekt de arts je op het daghospitaal en krijg je een nieuwe afspraak.

Het is belangrijk veel te drinken om het verwijderde bloed te compenseren.