Onderzoeken en behandelingen

Patiënten komen in het daghospitaal voor tal van behandelingen. Op deze pagina's krijg je een overzicht.

Kankerbehandelingen

Patiënten kunnen in het daghospitaal terecht voor hun oncologische behandeling. Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten kankerbehandelingen. Zo bestaat er chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie, hormoontherapieën en lokale therapieën zoals bijv. blaasspoelingen.

 

Onconurses

Wanneer patiënten starten met hun behandeling, zal een onconurse langskomen voor het verlenen van informatie.

De onconurses staan in voor het verlenen van informatie aan (nieuwe) patiënten die starten met hun oncologische behandeling. Dit gebeurt zowel op het internistisch daghospitaal, maar ook op verblijfsafdelingen. Patiënten worden geïnformeerd over hun behandeling, mogelijke bijwerkingen, belangrijke aandachtspunten, wat ze kunnen of moeten doen wanneer er zich problemen voordoen, …. Met vragen over mynexuzhealth kan je ook terecht bij de onconurses. Ze ondersteunen ook de raadpleging hematologie.

De onconurses zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen op het nummer t 014 24 63 88.

 

Revalideren na een kankerbehandeling

Is je kankerbehandeling achter de rug en wil je stilaan je activiteiten weer opnemen, zowel op het werk als in de vrije tijd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het programma oncorevalidatie.