Onderzoeken en behandelingen

Patiënten komen in het daghospitaal voor tal van behandelingen. Op deze pagina's krijg je een overzicht.

Bloedtransfusies

Voor de toediening van bloedproducten kan je terecht in het internistisch daghospitaal. Voornamelijk gebeuren toedieningen van Packed Cells (bloed) en trombocyten (bloedplaatjes). Als je in het bezit bent van een bloedgroepkaart, neem je deze best mee naar het daghospitaal voor een vlotter verloop.

De bloedafname, uitgevoerd door de verpleegkundige, wordt vervolgens door het labo onderzocht voor een kruisproef. Het doel hiervan is een geschikt zakje bloed vinden dat compatibel is met jouw bloed.

Hou er rekening mee dat de verblijfsduur op de afdeling gemiddeld 4 uur duurt. Ook dit is afhankelijk van hoeveel bloedzakken toegediend moeten worden.