Puncties

Beenmergpunctie en sternumpunctie

Een beenmergpunctie is diagnostisch onderzoek, uitgevoerd door de arts, waarbij beenmerg wordt opgetrokken uit de heupkam. Tijdens dit onderzoek word je bijgestaan door een verpleegkundige. Het onderzoek gebeurt onder lokale verdoving en duurt ongeveer 15 minuten.

Nadien worden er steristrips aangebracht op de plaats van de incisie. Deze moeten 3 dagen ter plaatse blijven en worden afgedekt met een verband waarmee je mag douchen. Uitzonderlijk wordt een hechting gezet. Dit is soms nodig bij patiënten die gemakkelijk nabloeden of onder zware bloedverdunners staan.

Na een bedrust van 15 minuten mag je het ziekenhuis verlaten.

Voor dit onderzoek moet je niet nuchter zijn.