Puncties

Leverbiopsie

Een leverbiopsie of een leverpunctie is een onderzoek om leveraandoeningen of op te sporen of uit te sluiten. De arts neemt een klein stukje leverweefsel weg (of een ‘biopt’). Vervolgens wordt dit microscopisch onderzocht.

Voor een leverbiopsie moet je nuchter zijn. De richtlijnen hiervoor kunnen per ziekenhuis verschillen. Soms mag je ’s ochtends nog een kopje thee met een beschuit. Het kan ook zijn dat je vanaf 12 uur ’s nachts niet meer mag eten en drinken. Je behandelende arts zal je hierover informeren.

De inname van aspirine of ontstekingsremmende pijnstillers (bijv. diclofenac en naproxen) moeten gemeld worden aan de arts. Dit is belangrijk omdat een leverbiopsie een kleine kans geeft op nabloeding. Daardoor is het noodzakelijk dat je voor het onderzoek tijdelijk stopt met het innemen van deze medicijnen. Ook als je andere medicijnen gebruikt, moet je dit aan de arts melden. Bespreek dit met je arts.

Je komt nuchter naar het ziekenhuis, dat betekent niet eten en drinken of roken.

Vlak voor het onderzoek onderzoekt wordt de bloedstolling gecontroleerd.

Na het onderzoek heb je 2 uur verplichte bedrust.