Puncties

Transthoracale punctie

Een transthoracale punctie is een onderzoek uitgevoerd door een arts, waarbij weefsel uit de longen wordt geaspireerd voor verdere diagnostiek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De punctie kan gebeuren onder echografie of CT-begeleiding. Je krijgt hiervoor een operatieschortje. Een uur na de punctie wordt er een foto van de longen genomen ter controle.

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat je nuchter naar het ziekenhuis komt.