Gynaecologie echo

Gynaecologie

Op deze pagina's vind je meer informatie over zwanger worden en zijn, bevallen, borstkanker en andere gynaecologische aandoeningen.

Welkom bij de dienst gynaecologie van het AZ Herentals!

Via de thema’s in de linkerkolom kunt u de informatie van uw interessegebied opzoeken. Hieronder vindt u een overzicht van vaak gestelde vragen.

Raadplegingen

De vroedvrouwenraadplegingen vinden opnieuw in het AZ Herentals plaats en niet langer online.

Bezoek

  • De partner en inwonende kinderen zijn steeds welkom.
  • Andere bezoekers zijn welkom tussen 16 en 19 uur, telkens per 2 personen.

Borstkliniek

De borstkliniek van AZ Turnhout is reeds sinds 2009 een erkende coördinerende borstkliniek in samenwerking met AZ Herentals. Met in 2022 meer dan 200 patiënten in AZ Turnhout en meer dan 80 patiënten in AZ Herentals horen we bij de grootste borstklinieken in Vlaanderen, zodat we voldoen aan de normen om goede kwaliteit en resultaten te kunnen leveren.