Hoe werken we aan kwaliteit?

Kwaliteitsprojecten zijn in alle lagen van onze instelling te vinden, van overkoepelende voor het ganse ziekenhuis tot heel specifieke voor een bepaalde dienst.

Klinische paden

Een zorgpad of klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader. Een klinisch pad geeft het gestandaardiseerde proces weer voor een specifieke patiëntengroep in een bepaald tijdskader. Het maakt overzichtelijk wie wat wanneer doet in de loop van het proces.

Karakteristieken van een zorgpad zijn:

  • een expliciete vermelding van de doelen en de sleutelinterventies gebaseerd op „evidence”, „best practice” en patiëntverwachtingen en hun kenmerken
  • het vergemakkelijken van de communicatie tussen teamleden en met patiënten en hun familie
  • het coördineren van het zorgproces door het coördineren van de rollen en de opeenvolging van de activiteiten van het multidisciplinaire team, de patiënten en hun familie
  • het documenteren, opvolgen en evalueren van afwijkingen en resultaten
  • het identificeren van de verantwoorde middelen

Streefdoel van een zorgpad:

  • kwaliteit van zorg, over de grenzen van een organistie
  • bevorderen van patiëntveiligheid
  • verhogen van patiënttevredenheid
  • optimaliseren van middelengebruik

In het AZ Herentals zijn onderstaande klinische paden ontwikkeld:

Algemeen

  • Osteoporose

Heelkunde

  • Maagbanding
  • Varices
  • TUR prostaat
  • Gastric bypass
  • Borstkliniek
  • PTA (percutane transluminele angioplastiek) van de onderste ledematen
  • Laparoscopische galblaas
  • Laparoscopische liesbreuk

Inwendige ziekten

  • Coronarografie
  • Meerdaags chemoschema’s (richtlijn)

Materniteit/gynaecologie

  • Prolaps
  • Normale vaginale bevalling
  • Sectio (keizersnede)

Orthopedie – heelkunde

  • Hallux Valgus
  • Hallux Rigidus
  • Totale heupprothese
  • Totale knieprothese
  • Totale schouderprothese
  • Heupfractuur
  • As Cuff as
  • Schouder daghospitaal
  • Osteotomie

 

Spoedgevallen

  • CVA (eerste 72 uur)
  • Project integrale zorg suïcidepogers