Kwaliteit en patiëntveiligheid

Om alle projecten in goede banen te leiden is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals geeft invulling aan deze definitie op een manier die strookt met de missie en visie van het ziekenhuis.

Hoe werken we aan kwaliteit?

Een kwaliteitsmanagement systeem is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals draagt kwaliteit hoog in het vaandel en maakt er in tal van projecten heel actief een werkwoord van. Kwaliteitsprojecten zijn in alle lagen van onze instelling te vinden, van overkoepelende voor het ganse ziekenhuis tot heel specifieke voor een bepaalde dienst.

Hieronder vind je hier enkele voorbeelden van:

 

Klinische paden

Een zorgpad of klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader. Een klinisch pad geeft het gestandaardiseerde proces weer voor een specifieke patiëntengroep in een bepaald tijdskader. Het maakt overzichtelijk wie wat wanneer doet in de loop van het proces.

 

Checklist veilige heelkunde

In het operatiekwartier wordt een checklist gebruikt om operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Concreet betekent het dat er op vaste momenten in het proces een time-out wordt gehouden om een controlelijst te overlopen. De checklist wordt doorlopen bij elke patiënt die een chirurgische of invasieve ingreep ondergaat.

Wanneer een patiënt het operatiekwartier binnenkomt, overloopt de (hoofd)verpleegkundige de identiteitsgegevens en een preoperatieve checklist. Als daar onzekerheden opduiken, dan wordt de behandelende chirurg verwittigd om de zaak uit te klaren. Pas als alle details in orde zijn, wordt de patiënt naar de operatiezaal gebracht. Het team van anesthesist, chirurg en verpleegkundigen overloopt opnieuw een lijst met controlepunten. Wanneer alle punten in orde zijn, mag de operatie starten. Voordat de incisie gesloten wordt, gebeurt een controle van de materialen, zoals het aantal naalden en kompressen. In totaal worden er 23 kritische punten overlopen zodat alle te vermijden risico’s op voorhand aangepakt worden. Na de operatie volgt een standaard evaluatie.

In hoeverre de checklist gebruikt en opgevolgd wordt, wordt gecontroleerd in de kwaliteitsindicator van het VIP² waaraan het AZ Herentals ook deelneemt.

 

Checklist veilige verloskunde

In het verloskwartier wordt een checklist gebruikt om bevallingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Concreet betekent het dat er op vaste momenten in het bevallingsproces stil wordt gestaan bij enkele veiligheidschecks.

 

Werken met kwaliteitsteams

In het AZ Herentals werken we met verschillende multidisciplinaire teams die samenkomen om de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van een zorgproces onder de loep te nemen. Dit alles om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren.