Ziekenhuisfactuur

Verblijfskosten

In de rubriek ‘Verblijfskosten’ op je ziekenhuisfactuur staan de kosten die te maken hebben met je patiëntenkamer.

Per opname wordt er een vast bedrag aangerekend ten laste van het ziekenfonds.

In de opnameverklaring werd je kamerkeuze vastgelegd. Als je voor een eenpersoonskamer gekozen hebt, wordt er per dag een kamersupplement aangerekend, dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Dit supplement geldt niet wanneer je kiest voor een tweepersoonskamer of meerpersoonskamer.

Type kamer Kamersupplement eenpersoonskamer*
Kamer zonder douche 41 euro
Kamer met douche 53 euro
Daghospitaal 53 euro
Materniteit 64 euro
Materniteit luxe kamer 93 euro
Materniteit suite 116 euro
Kinderafdeling 53 euro
Kinderafdeling kamer ouder en kind 0 euro **

* Als je opgenomen wordt in een eenpersoonskamer, zal er naast het kamersupplement ook een ereloonsupplement aangerekend worden voor de betrokken artsen (max. 135%). Uitzondering op bovenstaande verhoging naar 135% wordt gemaakt voor de groep patiënten met een statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. De ereloonsupplementen voor deze personen blijven maximaal 100% bedragen.

** Als er gekozen wordt voor een ‘kamer ouder en kind’, zal er voor de begeleidende ouder een bijkomende kost aangerekend worden voor rooming-in. Deze kost bedraagt 31 euro (bed – ontbijt – middagmaal – avondmaal).

Rooming-in bij een volwassen patiënt is enkel mogelijk na overleg met de betrokken arts en dienst. De kostprijs (bed) hiervoor bedraagt 14 euro. De tarieven voor maaltijden zijn: ontbijt 5 euro; warm middagmaal 7 euro; broodmaaltijd avond 5 euro.