Patiëntenkamer
Ziekenhuisfactuur

Verblijfskosten

In de rubriek ‘Verblijfskosten’ op je ziekenhuisfactuur staan de kosten die te maken hebben met je patiëntenkamer.

Per opname wordt er een vast bedrag aangerekend ten laste van het ziekenfonds.

In de opnameverklaring werd je kamerkeuze vastgelegd. Als je voor een eenpersoonskamer gekozen hebt, wordt er per dag een kamersupplement aangerekend, dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. Dit supplement geldt niet wanneer je kiest voor een tweepersoonskamer of meerpersoonskamer.

Type kamer Kamersupplement eenpersoonskamer*
Kamer zonder douche 41,50 euro
Kamer met douche 53,50 euro
Daghospitaal 53,50 euro
Materniteit 65 euro
Materniteit luxe kamer 94 euro
Materniteit suite 117,50 euro
Kinderafdeling 53,50 euro
Kinderafdeling kamer ouder en kind 0 euro **

Deze tarieven gelden vanaf 1 februari 2024.

* Als je opgenomen wordt in een eenpersoonskamer, zal er naast het kamersupplement ook een ereloonsupplement aangerekend worden voor de betrokken artsen (max. 135%). Uitzondering op bovenstaande verhoging naar 135% wordt gemaakt voor de groep patiënten met een statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’. De ereloonsupplementen voor deze personen blijven maximaal 100% bedragen.

 

** Als er gekozen wordt voor een ‘kamer ouder en kind’, zal er voor de begeleidende ouder een bijkomende kost aangerekend worden voor rooming-in. Deze kost bedraagt 31,40 euro (bed – ontbijt – middagmaal – avondmaal) per dag.

Rooming-in bij een volwassen patiënt is enkel mogelijk na overleg met de betrokken arts en dienst. De kostprijs voor deze overnachting van de bezoeker (bed) bedraagt 14,40 euro per nacht. De tarieven voor maaltijden zijn: ontbijt 5 euro; warm middagmaal 7 euro; broodmaaltijd avond 5 euro. Voor de registratie van deze rooming-in kan je je wenden tot de opnamedienst: balie 2e verdieping of t 014 24 61 16.