Vroegtijdige zorgplanning
Patiëntenbegeleiding

Wat bij een ongeneeslijke ziekte?

Palliatieve zorg is zorg voor het leven vanaf het moment dat duidelijk wordt dat de levensduur beperkt zal worden door de aanwezigheid van een ongeneeslijke ziekte of aandoening.

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg helpend zijn. Palliatieve zorg is zorg voor het leven vanaf het moment dat duidelijk wordt dat de levensduur beperkt zal worden door de aanwezigheid van een ongeneselijke ziekte of aandoening. Palliatieve zorg heeft als doel de kwaliteit van uw leven te verbeteren door zorg en behandeling aan te bieden in functie van uw noden en problemen.

Palliatieve zorg kan ingeschakeld worden vanaf het moment dat er geen genezende (curatieve) behandeling meer mogelijk is en zal gradueel, in de mate dat het voor u nodig is, aangeboden worden.

Afhankelijk van het ziektestadium verschuift de aard van de behandeling, van de focus op ziekte naar de focus op comfort. Het doel van de behandeling verschuift van genezen over levensverlenging en behoud van functionaliteit naar comfort. Er wordt zowel aandacht besteed aan je lichamelijke klachten als aan je gevoelens, gedachten en bezorgdheden.

In het ziekenhuis is een Palliatief Support Team (PST) aanwezig. Dit PST bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een psycholoog en een sociaal werker, allen gespecialiseerd in palliatieve zorg. Naast ondersteuning van de patiënt en zijn familie geeft het PST ook advies en informatie aan alle betrokken zorgverleners.

“Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen” – Cicely Saunders

Het palliatief support team is bereikbaar op het nummer t 014 24 64 65 of t 014 24 62 49.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onderstaande brochures.