Opname en verblijf

Naar huis

Je mag het ziekenhuis verlaten? Ook bij het ontslag uit het ziekenhuis zijn er een aantal praktische zaken waar je aan moet denken. Alles over de ontslagprocedure vind je hier.

Ontslagregeling

  • Je arts bepaalt wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. Normaal zal hij je hiervan enkele dagen vooraf op de hoogte brengen. Als je zonder toestemming van je arts het ziekenhuis wilt verlaten, moet je hiervoor een verklaring ondertekenen.
  • Op de dag van het ontslag verlaat je het ziekenhuis in de voormiddag, tenzij anders werd afgesproken. Er is geen middagmaal meer voorzien.
  • De arts en het verpleegkundig team zullen je de nodige uitleg geven over voorgeschreven geneesmiddelen, controleraadplegingen, thuiszorg, dieet, e.d. Je krijgt een voorlopig verslag mee dat bestemd is voor je huisarts. Deze zal zo vlug mogelijk een definitief observatieverslag toegestuurd krijgen. De voorschriften voor medicatie staan op je identiteitskaart. Je huisapotheker kan hiermee het voorschrift aflezen. Zo gauw je behandelend arts de verslagen heeft gevalideerd, worden ze ook zichtbaar voor jou in je online patiëntendossier.
  • Kijk bij het verlaten van je kamer goed na of je niets vergeten bent. Controleer ook of het kluisje op de kamer leeg is.
  • Je begeleider kan je op de kamer komen ophalen en mee naar de uitgang begeleiden. Er zijn in de inkomhal rolstoelen beschikbaar om je van de kamer naar de uitgang te rijden.

 

Factuur

  • Je moet geen voorschot betalen voor je opname in het ziekenhuis, uitgezonderd in enkele specifieke situaties waarvan de patiënt persoonlijk op de hoogte gebracht wordt. Je hoeft dus niet langs de financiële dienst te gaan voordat je naar huis gaat.
  • Alle kosten worden verrekend via de ziekenhuisfactuur die je enkele weken na je ontslag zult krijgen.

 

Hulp nodig?

Kan je niet meteen naar huis, maar moet je opgevangen worden in een revalidatie-instelling of een woonzorgcentrum? Moet je thuis verzorgd of opgevolgd worden door een thuisverpleegkundige? Of heb je medische hulpmiddelen, zoals een ziekenhuisbed, krukken of looprek, nodig? Onze sociale dienst kan je meer informatie geven en je helpen met de praktische regelingen.

De sociale dienst is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 16 uur. Je kunt een afspraak maken via de verpleegafdeling of via het rechtstreekse nummer t 014 24 61 80.

 

Vervoer

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet je zelf voor vervoer (via familie, taxi, e.d.) zorgen.

Als het vervoer moet gebeuren met een ziekenwagen, zal een verpleegkundige hiervoor zorgen. Je hebt de vrije keuze bij de bepaling van de vervoersmaatschappij. Hou er wel rekening mee dat bepaalde mutualiteiten met een eigen vervoersdienst werken, zodat er tegen terugbetalingstarief gereden wordt. Dit is de goedkoopste manier om je te laten vervoeren. De hoofdverpleegkundige van de afdeling of sociale dienst kan je hierover meer informatie verschaffen.