Kankerbehandelingen

Patiënten kunnen in het daghospitaal terecht voor hun oncologische behandeling. Onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten kankerbehandelingen.

Chemotherapie

Bij chemotherapie worden geneesmiddelen tegen kanker of cytotoxische (giftige) geneesmiddelen gebruikt om de kankercellen te vernietigen. Cytotoxische chemotherapeutische geneesmiddelen verstoren de manier waarop kankercellen groeien en zich delen. De stoffen worden opgenomen in de bloedcirculatie. Alzo kunnen kankercellen om het even waar in het lichaam bereikt worden.

Een belangrijk nadeel is dat chemotherapeutische geneesmiddelen ook een invloed hebben op gezonde lichaamscellen. Beschadiging aan gezonde cellen leidt mogelijk tot nevenwerkingen. Meestal treedt wel herstel op van beschadigde cellen door chemotherapie, maar kankercellen kunnen niet herstellen en sterven uiteindelijk.