Medicatietherapie

In het internistisch daghospitaal vinden ook niet-oncologische behandelingen plaats.

Botversterkers

Botversterkers zijn behandelingen via het infuus met als doel versteviging van het bot om botontkalking of een botbreuk te voorkomen.

Vooraleer je contact opneemt met het daghospitaal voor het maken van een afspraak is het belangrijk dat je het volgende controleert.

  • Controleer de geldigheidsdatum van uw goedkeuring van de mutualiteit, met name de startdatum!
  • Ook mag het resultaat van de bloedafname, met name de nierfunctie, maximum 3 maanden oud zijn!

Nadien wordt aangeraden veel te drinken.

Verder moet je blijvend calcium en vitamine D innemen. Vraag hiernaar bij je behandelend arts. Dit is vrijblijvend te verkrijgen bij je thuisapotheek. Voorbeelden hiervan zijn D-vital Forte of Steovit.

Voorbeelden van botversterkers zijn Aclasta®, Pamidronaat® en Zometa®.

De duur van je verblijf in het daghopitaal hangt af van het product dat je toegediend krijgt, dit varieert van 1 tot 2 uur .