Medicatietherapie

In het internistisch daghospitaal vinden ook niet-oncologische behandelingen plaats.

IJzerinfuus

Het ijzerinfuus wordt via een ader toegediend. Het doel van dit infuus is het aanvullen van de ijzervoorraden in het lichaam en het behandelen van bloedarmoede door ijzertekort (ijzerdeficiëntie). Het wordt gebruikt als tabletten of andere middelen met ijzerpreparaten onvoldoende worden opgenomen door het lichaam en/of niet kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld van een ijzerinfuus is Injectafer® en heeft een bruine kleur. Meld steeds vooraf of er gekende allergieën of aandachtspunten zijn aan de verpleegkundige.

Je hoeft niet nuchter te zijn.
De duur van je behandeling duurt ongeveer 1 uur. Dit is afhankelijk van de dosis die de arts voorschrijft.

Mogelijke bijwerkingen

Meld het onmiddellijk als je een van volgende tekens of symptomen ervaart die op een ernstige allergische reactie kunnen wijzen: uitslag (bijv. netelroos), jeuk, moeilijke ademhaling, piepende ademhaling en/of gezwollen lippen, tong, keel of lichaam.

Vaak voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, duizeligheid, hoge bloeddruk, misselijkheid en reacties op de injectieplaats

Soms voorkomende bijwerkingen: gevoelloosheid, tintelend of prikkelend gevoel van de huid, verandering van smaak, hoge hartslag, lage bloeddruk, roodheid in het gezicht, moeilijke ademhaling, braken, indigestie, maagpijn, constipatie, diarree, jeuk, spierkrampen, koorts, moeheid, pijn in de borst, opgezwollen handen en/of voeten, het koud hebben.

Zelden voorkomende bijwerkingen: ontsteking van een ader, rillingen en een algemeen gevoel van ongemak, slap voelen, bleekheid en opgezwollen gezicht.