Vroedvrouw controle

Ik ben zwanger

Er komt heel wat kijken bij een zwangerschap. Op deze pagina's geven we je een meer informatie over de zaken die van belang zijn.

Op controle

In AZ Herentals geloven we in een multidisciplinaire aanpak tijdens de hele perinatale periode. Tijdens de zwangerschap word je opgevolgd door zowel de gynaecoloog als de vroedvrouw. Indien nodig werken we ook samen met de kinesitherapeut, diëtist, diabeteseducator, sociale dienst enzovoort. Ook je huisarts wordt op de hoogte gehouden van resultaten en kan een aanspreekpunt zijn.

 

Planning prenatale controles

Keuze 1: Zwangerschapsopvolging alleen gynaecoloog en vroedvrouw AZH

 • 5-7 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Bespreking leefwijze, voeding, algemeen bloedonderzoek. Deze raadpleging duurt 60’.
 • 8-9 weken raadpleging gynaecoloog: Tijdens de raadpleging bij de gynaecoloog wordt er met echo de vermoedelijke bevallingsdatum vastgesteld.
 • 12-13 weken raadpleging gynaecoloog: Tijdens deze raadpleging is er de mogelijkheid om een screening te laten doen voor bepaalde genetische afwijkingen, nl. de NIPT-test. Ook kan er een screening gedaan worden naar vroegtijdige aanleg tot zwangerschapsvergiftiging.
 • 15-17 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Info over borst- en flesvoeding wordt gegeven. Eventueel intake wanneer dit de eerste raadpleging bij de vroedvrouw is. Deze raadpleging duurt 30’.
 • Tussen 15-36 weken adviseren wij sterk om contact op te nemen met Kind & Gezin. Dit voor het plannen van een prenataal huisbezoek. Zij stellen de dienstverlening van K&G voor en gaan in op allerlei vragen van niet-medische aard. Een afspraak maak je door te mailen naar: regiohuis.herentals@kindengezin.be
 • 21-22 weken raadpleging gynaecoloog: Op deze termijn worden systematisch de organen van je baby gecheckt. Het kan zijn dat deze echo niet door je eigen gynaecoloog uitgevoerd wordt. In AZH zijn er enkele gynaecologen gespecialiseerd in het nemen van uitgebreide echo’s.
 • 25-26 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Suikertest wordt gedaan + info administratie, vaccinaties worden gegeven, controle bij de vroedvrouw. Deze raadpleging duurt 30’.
 • 28-29 weken gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 31-32 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 34-35 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 37-38 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Controle bij de vroedvrouw en bespreking arbeid en bevalling. Deze raadpleging duurt 30’.
 • 39 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 40 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.

Keuze 2: Zwangerschapsopvolging gynaecoloog met huisarts en vroedvrouw AZH

 • 5-7 weken raadpleging huisarts: Bespreking leefwijze, voeding, algemeen bloedonderzoek bij je huisarts.
 • 8-9 weken raadpleging gynaecoloog: Tijdens de raadpleging bij de gynaecoloog wordt er met echo de vermoedelijke bevallingsdatum vastgesteld.
 • 12-13 weken raadpleging gynaecoloog: Tijdens deze raadpleging is er de mogelijkheid om een screening te laten doen voor bepaalde genetische afwijkingen, nl. de NIPT-test. Ook kan er een screening gedaan worden naar vroegtijdige aanleg tot zwangerschapsvergiftiging.
 • 15-17 weken raadpleging huisarts: Controle bij je huisarts, info over borst- en flesvoeding wordt gegeven.
 • Tussen 15-36 weken adviseren wij sterk om contact op te nemen met Kind & Gezin. Dit voor het plannen van een prenataal huisbezoek. Zij stellen de dienstverlening van K&G voor en gaan in op allerlei vragen van niet-medische aard. Een afspraak maak je door te mailen naar: regiohuis.herentals@kindengezin.be
 • 21-22 weken raadpleging gynaecoloog: Op deze termijn worden systematisch de organen van je baby gecheckt. Het kan zijn dat deze echo niet door je eigen gynaecoloog uitgevoerd wordt. In AZH zijn er enkele gynaecologen gespecialiseerd in het nemen van uitgebreide echo’s.
 • 25-26 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Intakegesprek, suikertest + info, administratie, vaccinaties worden gegeven, controle bij de vroedvrouw. Deze raadpleging duurt 30’; indien er nog een intakegesprek gebeurt, duurt dit 60’.
 • 28-29 weken gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 31-32 weken raadpleging huisarts: Controle bij je huisarts.
 • 34-35 wekenraadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 37-38 weken raadpleging vroedvrouw AZH: Controle bij de vroedvrouw en bespreking arbeid en bevalling. Deze raadpleging duurt 30’.
 • 39 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.
 • 40 weken raadpleging gynaecoloog: Controle bij je gynaecoloog.

Na de bevalling

Wij raden aan om al tijdens de zwangerschap contact op te nemen met een zelfstandige eerstelijnsvroedvrouw in je buurt. Een eerstelijnsvroedvrouw zal de zorg voor jou en je baby van ons overnemen wanneer je het moederhuis verlaat tot je kindje de leeftijd van 1 jaar heeft. De meeste vroedvrouwen zijn geconventioneerd, waardoor de bedragen 100% worden terugbetaald door het ziekenfonds. Je kunt een zelfstandige vroedvrouw vinden op: www.vroedvrouwen.be

 

Bovenstaand schema is richtinggevend en kan altijd aangepast worden uit praktische of medische overwegingen.