Vroedvrouw controle

Ik ben zwanger

Er komt heel wat kijken bij een zwangerschap. Op deze pagina's geven we je een meer informatie over de zaken die van belang zijn.

Op controle

In AZ Herentals geloven we in een multidisciplinaire aanpak tijdens de hele perinatale periode. Tijdens de zwangerschap word je opgevolgd door zowel de gynaecoloog als de vroedvrouw. Indien nodig werken we ook samen met de kinesitherapeut, diëtist, diabeteseducator, sociale dienst enzovoort. Ook je huisarts wordt op de hoogte gehouden van resultaten en kan een aanspreekpunt zijn.

 

Planning prenatale controles

 • 8 weken – 1e consultatie: gynaecoloog: Er gebeurt een echografische bepaling van de zwangerschapsduur. Alle nodige info over jou en je zwangerschap wordt verzameld.
 • 10 weken: vroedvrouw
  De informatie die gegeven wordt, vind je onderaan deze pagina.
 • 12 weken (1e trimesterscreening) gynaecoloog: Tijdens deze raadpleging is er de mogelijkheid om een screening te laten doen voor bepaalde genetische afwijkingen, waaronder het syndroom van Down. Meer informatie over afwijkende resultaten bij deze test (echo / NIPT) vind je hier.
 • 16 weken: huisarts: Algemene controle
 • Tussen 15 en 36 weken: Wij adviseren sterk om contact op te nemen met Kind&Gezin om een prenataal huisbezoek te plannen. Zij stellen de dienstverlening van K&G voor en gaan in op allerlei vragen van niet-medische aard. Een afspraak maak je door te mailen naar: regiohuis.herentals@kindengezin.be
 • 20-22 weken: gynaecoloog: Een uitgebreide echografie van alle organen van de baby. Ook de ligging van de moederkoek wordt nagegaan.
 • 24 weken: huisarts: Algemene controle
 • 26 weken: vroedvrouw: Op dit tijdstip wordt de suikertest uitgevoerd. Je krijgt een drankje te drinken een half uurtje voor je consultatie en na een uurtje, dus op het einde van je consultatie, volgt er een bloedname. Je krijgt ook de preventieve inspuitingen voor kinkhoest, griep (afhankelijk van seizoen) en Rhogam (rhesusantistoffen) in geval de mama rhesus negatief is. Er wordt geluisterd naar het hartritme van de baby met de doptone. Je voorkeur voor borst- of flesvoeding wordt besproken. Een aantal administratieve zaken worden uitgelegd zoals het groeipakket.
  De informatie die gegeven wordt, vind je onderaan deze pagina.
 • 28 weken: gynaecoloog: Algemene controle
 • 32 weken: huisarts: Algemene controle
 • 35 weken: gynaecoloog: Algemene controle en bloedname
 • +/- 37 weken: vroedvrouw: Er wordt een vaginale wisser afgenomen om na te gaan of je positief test op de aanwezigheid van groep B streptokokken. Als het resultaat positief is, krijg je tijdens de arbeid preventief een antibioticum toegediend. Je krijgt info ter voorbereiding op arbeid, bevalling en kraamtijd. Vragen rond babyvoeding (borst of fles) worden beantwoord. Er wordt geluisterd naar het hartritme van de baby met de doptone.
  De informatie die gegeven wordt, vind je onderaan deze pagina.
 • +/- 39 weken: gynaecoloog: Algemene controle
 • +/- 40 weken: gynaecoloog: Algemene controle

 

Na de bevalling

Wij raden aan om al tijdens de zwangerschap contact op te nemen met een zelfstandige eerstelijnsvroedvrouw in je buurt. Een eerstelijnsvroedvrouw zal de zorg voor jou en je baby van ons overnemen wanneer je het moederhuis verlaat tot je kindje de leeftijd van 1 jaar heeft. De meeste vroedvrouwen zijn geconventioneerd, waardoor de bedragen 100% worden terugbetaald door het ziekenfonds. Je kunt een zelfstandige vroedvrouw vinden op: www.vroedvrouwen.be

 

Bovenstaand schema is richtinggevend en kan altijd aangepast worden uit praktische of medische overwegingen.

Het schema vind je ook in de folder Zwangerschapsopvolging.

Zwangerschapscontrole vroedvrouwen