Vroedvrouw controle

Ik ben zwanger

Er komt heel wat kijken bij een zwangerschap. Op deze pagina's geven we je een meer informatie over de zaken die van belang zijn.

Sociale en administratieve informatie

Tijdens de zwangerschap is er heel wat administratie die al in orde gebracht kan worden. Het gaat dan over een aanvraag tot kraamzorg, geboortepremie en kinderbijslag, erkenning, kinderopvang, e.d. Deze informatie staat gedetailleerd in de infobrochure voor aanstaande ouders en krijg je tijdens de vroedvrouwenraadpleging.

Erkenning van een kind

Als je niet gehuwd bent, moet je al vader of meemoeder je kindje erkennen. Zo maak je duidelijk dat er een band van vaderschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en het kindje. Beide ouders moeten hiervoor voor de geboorte van hun kindje naar het gemeentehuis gaan. Deze erkenning kan gebeuren in het gemeentehuis van je woonplaats. Erkennen kan al tijdens de zwangerschap, we raden dan ook aan dit tijdig in orde te brengen. Het mag echter ook bij de geboorteaangifte zelf of na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Wat neem je hiervoor mee?

  • doktersattest van bewijs zwangerschap
  • identiteitskaarten
  • eventueel kopieën van akte echtscheiding

 

Geboorteaangifte

Een van de ouders of beiden samen moeten binnen de 15 dagen na de geboorte het kind aangeven bij de burgerlijke stand van de stad Herentals. De partner kan het kind niet zonder de moeder gaan aangeven, als de erkenning niet op voorhand is gebeurd.

  • Adres: Stadsloket, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals, t 014 28 50 50
  • Website: Aangifte geboorte

Wat neem je hiervoor mee?

  • identiteitskaart van beide ouders
  • het trouwboekje of de erkenningsakte (indien niet gehuwd)
  • het naamkeuzeformulier dat je na de bevalling van de vroedvrouw krijgt

Je krijg een aantal geboortebewijzen waarmee je het groeipakket kunt aanvragen en je kind kunt laten inschrijven bij je mutualiteit.

 

Het groeipakket: www.groeipakket.be

Startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie)

Bij de geboorte van een kindje ontvang je een startbedrag (1.190,68 euro in 2023). Je kunt dit bedrag ten vroegste 4 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en ten laatste 5 jaar na de geboorte aanvragen.

Is dit je eerste kindje, dan doe je de aanvraag door aan een van de vijf uitbetalers een attest van vermoedelijke bevallingsdatum te bezorgen. Heb je al kinderen, dan vraag je het startbedrag aan bij je huidige uitbetaler of bij een andere uitbetaler naar keuze. Die keuze geldt dan wel voor al je kinderen. Je ontvangt het startbedrag ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Basisbedrag (vroegere kinderbijslag of kindergeld)

Het maandelijkse basisbedrag bedraagt voor alle kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 hetzelfde (173,20 euro per maand in 2023). Als je het startbedrag hebt aangevraagd, zal je automatisch dit basisbedrag ontvangen vanaf de maand nadat je bevallen bent. Is dit niet het geval, dan kan je alsnog een aanvraag doen bij een uitbetaler van het groeipakket.

 

Kraamzorg

Een kraamverzorgende komt na de bevalling bij je thuis. Deze verzorgende biedt ondersteuning in de huishoudelijke taken (boodschappen doen, koken, wassen, strijken, stofzuigen), de verzorging van moeder en baby (hulp bij babybadje, babyvoeding) alsook sociale ondersteuning (opvang bezoek of andere kinderen). Deze dienstverlening wordt berekend volgens de inkomsten van het gezin en geniet ook een bijpassing van de mutualiteit en sommige hospitalisatieverzekeringen. Kraamzorg moet rond de 6e zwangerschapsmaand aangevraagd worden via organisaties als Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, e.d.

 

Meer informatie