Onthaal spoed

Spoedgevallen

Wanneer je op de dienst spoedgevallen belandt, heb je wellicht veel vragen, ben je ongerust en wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Daar hebben we alle begrip voor. Daarom geven we je op deze pagina's graag meer informatie over de werking van onze dienst.
Spoed onderzoeken

Voor de komst van de spoedarts

De verpleegkundige kan voor de komst van de arts al enkele onderzoeken opstarten wanneer deze van toepassing zijn op je ziektebeeld.

Bij een inwendig ziektebeeld (buikpijn, braken, niercrisis, kortademigheid, e.d.):

 • Hartmonitoring
 • Parameters (bloeddruk, saturatie en temperatuur) nemen
 • Monitoring
 • Bloedname
 • ECG nemen
 • Pijnstillende/koortswerende medicatie toedienen
 • Ontkleden

Bij een trauma (verstuiking, breuk, wonden, e.d.):

 • Pijnmedicatie geven
 • Medische beeldvorming opstarten, op voorschrift van de arts en in overleg met de spoedarts
 • Eerste wondzorg uitvoeren

Verder verloop na het onderzoek van de spoedarts

Na onderzoek door de arts en het aanvragen van de resultaten is het wachten op de resultaten. Om je een indicatie te geven:

 • De tijd nodig om over de volledige resultaten van een bloedanalyse te beschikken bedraagt 1,5 tot 2 uur.
 • Het nemen van medische beelden, zoals een RX, gebeurt door een verpleegkundige die hierin gespecialiseerd is, maar niet altijd op de dienst spoedgevallen aanwezig is. Hij of zij wordt opgeroepen, wat de wachttijd kan verlengen. Na het nemen van een radiografie, echo of CT-scan moet de radioloog deze beelden bekijken en interpreteren voordat een definitief verslag beschikbaar is. Ook dit vraagt tijd.
 • Van zodra de arts alle resultaten heeft, kan deze meestal een diagnose stellen. Als je niet opgenomen moet worden, zal de arts je alle informatie komen geven en zo nodig een voorschrift bezorgen voor medicatie die je moet innemen.

Afhankelijk van de verwijsbrief van je huisarts of van de noodzaak tot opname zal bijkomend gespecialiseerd advies worden gevraagd aan een arts van een andere discipline. De specialist of arts-assistent in opleiding zal de behandeling en eventuele opname dan verder regelen. Bij een trauma, bijvoorbeeld, kan het zijn dat er een operatie gepland moet worden.

Als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis

Als je mogelijk opgenomen moet worden, vragen we naar je kamerkeuze. Dit is om zoveel mogelijk vertraging te vermijden eens de beslissing tot opname effectief genomen is. Van zodra de diagnose en eerste behandeling op de dienst spoedgevallen is afgerond, brengen we je zo snel mogelijk naar je kamer. Wanneer het aantal bedden in het ziekenhuis beperkt is, kan het zijn dat je wat langer op de dienst spoedgevallen blijft voordat er een kamer beschikbaar is.

Als er een operatie nodig is, dan wordt er gevraagd om de medische vragenlijst in te vullen. De specialist zal je inplannen in het operatierooster.

Wie verwittig je best bij een spoedopname?

 • Wij brengen je huisarts op de hoogte van je opname.
 • Door je opname kun je tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Verwittig dan zo snel mogelijk de adviserende arts van je ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk’. Anders loopt u kans tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.
 • Als je spoedopname gevolgd wordt door een hospitalisatie, verwittigt het ziekenhuis je ziekenfonds.
 • Je werkgever
 • Patiënten met een particuliere hospitalisatieverzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.