Onthaal spoed

Spoedgevallen

Wanneer je op de dienst spoedgevallen belandt, heb je wellicht veel vragen, ben je ongerust en wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Daar hebben we alle begrip voor. Daarom geven we je op deze pagina's graag meer informatie over de werking van onze dienst.

Volgorde van behandeling

De triageverpleegkundige roept je uit de wachtzaal en begeleidt je naar de triageruimte. Daar zal men vragen naar de reden van je aanmelding. Op basis daarvan wordt een eerste inschatting van de ernst van de klachten gemaakt.

Op deze manier proberen wij steeds de mensen met de meest ernstige problemen eerst te behandelen. Naargelang de ernst van je toestand krijg je een urgentiegraad toegekend. De spoedarts zal jou en de andere patiënten in volgorde van de aangegeven urgentiegraad zien en onderzoeken. Patiënten worden daarom niet behandeld in volgorde van aankomst, wel volgens de urgentiegraad.

Meer informatie over deze manier van werken – volgens een triagesysteem – krijg je in onderstaande video:

Animatievideo spoeddienst
Werking spoedgevallen