Hoe kan jij meewerken aan kwaliteit?

Alle medewerkers van AZ Herentals werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.
Identificatie van patiënten

Identificatie van patiënten

In het AZ Herentals krijgt elke opgenomen patiënt een identificatiebandje om met daarop zijn naam, de geboortedatum en een code. Dit bandje moet de patiënt om houden vanaf de opname tot aan het ontslag, om eventuele vergissingen en identiteitsverwisselingen te voorkomen.

 

Boodschap aan de patiënt:
  • Hou het identificatiebandje aan tot je uit het ziekenhuis ontslagen bent. Vraag om een nieuw bandje wanneer de gegevens niet meer leesbaar zijn of wanneer het afgenomen werd.
  • Onze medewerkers zullen regelmatig je naam en geboortedatum vragen. Dit is niet omdat ze je naam steeds vergeten, maar om extra te controleren dat ze de juiste patiënt voor zich hebben.
  • Let er ook zelf op dat men je naam vraagt wanneer je een onderzoek of ingreep ondergaat, wanneer men geneesmiddelen toedient of wanneer je naar een andere afdeling verhuist. Toon dan spontaan je identificatiebandje.

Onze heldin van de patiëntveiligheid, Hermine, dankt je!