Hoe kan jij meewerken aan kwaliteit?

Alle medewerkers van AZ Herentals werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.

Patiëntveiligheidskaart

De patiëntveiligheidskaart heeft als doel de communicatie tussen patiënten en zorgverleners te bevorderen en zo samen te werken aan een veiligere zorg. Samen zorgen we voor jouw veiligheid. Wat kan jij doen? Niet alleen de medewerkers van het ziekenhuis dragen een belangrijke verantwoordelijkheid in veilige zorg, ook jij als patiënt kunt bijdragen aan de veiligheid. Deze tips kunnen je alvast helpen.

Geef alle informatie over je gezondheidstoestand

Bereid je goed voor op het gesprek met je zorgverlener. Een raadpleging, onderzoek of ingreep in het ziekenhuis gaat voor vele mensen gepaard met stress. Daarom is het verstandig om het gesprek met de zorgverlener vooraf al voor te bereiden. Vraag bijvoorbeeld na wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen zijn en wat dat betekent in jouw situatie. Vertel de zorgverlener wat hij moet weten om goed voor jou te kunnen zorgen. Zet je vragen op papier. Vertel hoe je je voelt. Maak duidelijk wat je van de zorgverlener verwacht. Meld het zeker als je allergisch bent voor bepaalde medicatie of latex.

Stel vragen, geef het aan als je iets niet begrijpt en geef dan pas je toestemming

Vraag steeds uitleg aan je arts of verpleegkundige als er iets niet duidelijk is of als je je zorgen maakt. Vertel het als iets niet duidelijk is of als je ergens over twijfelt. Vraag waarom je iets krijgt, wat je moet doen, wat er gaat gebeuren. Zorg dat je alle antwoorden begrijpt.

Je kunt enkel toestemmen voor een behandeling als je vooraf alle informatie hebt. Bij sommige behandelingen zal de arts uitdrukkelijk om je toestemming vragen en het document ‘geïnformeerde toestemming’ (informed consent) ter ondertekening voorleggen. Hiermee geef je de toestemming voor de door de arts voorgestelde behandeling, ingreep of onderzoek met kennis van de eventuele risico’s. Als je als patiënt een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden door de arts. De arts moet je dan wel wijzen op de mogelijke gevolgen en eventueel een alternatief voorstellen. Je kan als patiënt altijd op je beslissing terugkomen.

Schrijf op welke medicijnen je thuis gebruikt

Schrijf alle medicijnen die je thuis gebruikt op met naam, dosis, wanneer en hoe vaak je ze gebruikt per dag. Geef dit aan je zorgverlener. Laat weten voor welke producten je allergisch bent. Als je opgenomen wordt in het ziekenhuis, neem dan een recent overzicht van je huidige thuismedicatie mee en breng je thuismedicatie mee in de originele de verpakking.

Bespreek vooraf het verloop van je operatie

Bespreek vooraf met je zorgverlener het verloop van je operatie. Laat de zorgverlener op je huid de plaats van de operatie aanduiden. Vraag of je nuchter moet blijven, welke medicijnen je vooraf moet stoppen, hoe je je naar verwachting achteraf zal voelen.

Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan verwacht

Stel vragen als de kleur of vorm van de medicijnen er anders uitzien dan je verwacht, als je meer of minder medicijnen krijgt dan gewoonlijk. Als de medicatie in een zakje zit, kan je je naam en de inhoud terugvinden op het zakje.

Volg de instructies en adviezen goed op

Hou je aan de afspraken die je zorgverlener met je maakte over de behandeling. Vraag wat je wel en niet mag doen. Laat het weten wanneer je tegenstrijdige informatie krijgt. Zorg dat je weet bij wie je terecht kunt met vragen wanneer je naar huis vertrekt.

Enkele tips om te voorkomen dat je valt
  • Kom niet uit je bed wanneer je zorgverlener zegt dat je in bed moet blijven
  • Doe altijd het licht aan
  • Draag antislipzolen
  • Vraag hulp wanneer je je niet alleen kunt verplaatsen
  • Gebruik een hulpmiddel bij het stappen wanneer je dat nodig hebt
  • Leun niet op het nachtkastje of de infuusstaander