Kwaliteit en patiëntveiligheid

Om alle projecten in goede banen te leiden is er een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. Dit is een doelmatige manier van werken die ertoe leidt dat een organisatie goede diensten levert waar patiënten en stakeholders tevreden over zijn. Het AZ Herentals geeft invulling aan deze definitie op een manier die strookt met de missie en visie van het ziekenhuis.

Hoe kan jij meewerken aan kwaliteit?

Alle medewerkers van AZ Herentals werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.