Hoe kan jij meewerken aan kwaliteit?

Alle medewerkers van AZ Herentals werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, maar ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg.

Patiëntenparticipatie: Zorgen voor jou doen we samen!

Als je ziek wordt, kan er heel wat veranderen. Het gevoel afhankelijk te zijn van anderen bij je ziekte moet zo beperkt mogelijk zijn. Daar proberen we in de samenwerking met jou en je naasten, met de zorgverstrekkers en de organisatie voor te zorgen.

We proberen met talrijke kleine gedragselementen de setting te creëren waar het gevoel van wederzijds respect een plaats krijgt, waar er ruimte is voor je verhaal en je vragen, waar de zorgverstrekker ook de ruimte krijgt om jou goed te informeren en voldoende en juiste informatie van jouw kant kan ontvangen.

Elke stap zet je samen

We ontwikkelen ziekenhuisbreed en op niveau van de afdelingen verschillende initiatieven. Zo kan je, nadat je in ons ziekenhuis verbleef, gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen of om deel te nemen aan live gesprekken of interviews. Door je mening te geven kan je ons echt helpen. Ook geven we de ruimte aan ervaringsdeskundigen of zelfhulpgroepen mee te helpen denken aan het uitzetten van beleid.

Een raadpleging, onderzoek of ingreep in het ziekenhuis gaat voor veel mensen gepaard met stress. Daarom is het verstandig om het gesprek met de zorgverlener vooraf al voor te bereiden. Vraag bijvoorbeeld na wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en de nadelen zijn en wat dat betekent in jouw situatie.

We ontwikkelden een sjabloontje dat je kan gebruiken om je bezoek bij de zorgverstrekker voor te bereiden. Op het document kan je op voorhand al de vragen kan noteren die je zeker wil stellen. Je kunt het hier downloaden.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst kwaliteit via mail naar kwaliteit@azherentals.be of via t 014 24 62 34, t 014 24 61 36 of t 014 24 64 93 (weekdagen van 9 – 16 uur).

Meer informatie over het kwaliteitsbeleid, waar patiëntenparticipatie een onderdeel van uitmaakt, vind je op deze pagina.

Lopende bevragingen

Het AZ Herentals is steeds met tal van projecten bezig om de dienstverlening te verbeteren of te vernieuwen. Om lopende processen te evalueren of input te vragen over bepaalde onderwerpen, zullen we vaker enquêtes lanceren om de mening van ‘de’ patiënt te vragen.

Hieronder vind je de bevragingen die momenteel lopen: