Skeletscintigrafie

Nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van onschadelijke hoeveelheden radioactieve stoffen om de werking of de functie van een orgaan te meten en met behulp van een camera in beeld te brengen.

Algemene informatie nucleaire onderzoeken

Duur van het onderzoek

De tijdspanne tussen de inspuiting en het onderzoek zelf kan variëren en is afhankelijk van het soort onderzoek. Bij sommige onderzoeken gebeurt dit onmiddellijk na de toediening en bij andere (o.a. bij de botscintigrafie) kan dit enkele uren duren. De duur van de foto-opnamen zijn afhankelijk van het soort onderzoek en kunnen wisselen van10 minuten tot langer dan één uur.
De laborant zal je op voorhand inlichten over het verloop van het onderzoek.

Zwanger of borstvoeding?

Als je zwanger bent of mogelijk zwanger kunt zijn, verwittig dan de arts of laborant voor je de radioactieve stof toegediend krijgt. Het onderzoek wordt dan waarschijnlijk uitgesteld.

Als je borstvoeding geeft, gelieve dit ook voor de toediening te melden, het onderzoek kan eventueel nog doorgaan, maar er bestaan specifieke richtlijnen die je tijdelijk zult moeten volgen.

In het kader van stralingsbescherming voor je omgeving wordt het afgeraden om je de dag van het onderzoek te laten vergezellen door een zwangere vrouw of kleine kinderen.

Moet ik nuchter zijn?

Voor de meeste onderzoeken mag je gewoon eten, drinken en je gebruikelijke medicatie innemen, tenzij er uitdrukkelijk gevraagd werd om nuchter te blijven (bijvoorbeeld voor een maagonderzoek) of bepaalde medicaties niet in te nemen.

Is dit onderzoek gevaarlijk?

De gebruikte radioactieve stoffen worden in een lage, streng gecontroleerde dosis toegediend en zijn niet schadelijk voor jou. Uiterst zelden treden er allergische reacties op. Vermeld voor alle zekerheid toch als je een allergie hebt voor de toediening.

Na het onderzoek zitten de licht radioactieve stoffen nog enkele uren in je lichaam. Daarom wordt toch aangeraden om enkele richtlijnen in acht te nemen gedurende de dag van het onderzoek:

  • Indien mogelijk, voldoende vloeistof drinken en frequent gaan wateren. Dit is vooral belangrijk als je voor een botscintigrafie komt.
  • Het is aangewezen dat ouders gedurende de dag van het onderzoek hun kleine kinderen zo weinig mogelijk vastpakken.
  • Afstand houden (1 tot 2 meter) tot zwangere vrouwen.
  • Normale hygiënische maatregelen in acht nemen.

Bij incontinentie zijn speciale richtlijnen beschikbaar.
Na het onderzoek kan je gewoon je werk verder zetten.

Afspraak

Onze onderzoeken gebeuren enkel op afspraak.
Wij vragen om tijdig aanwezig te zijn.
Als je verhinderd bent, gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen.

Dag van het onderzoek

  • Breng het aanvraagformulier van verwijzende arts (huisarts of specialist) mee, alsook je ID-kaart.
  • Schrijf je eerst in op de eerste verdieping
  • Kom dan naar onze dienst. Die bevindt zich op de gang van medische beeldvorming op de eerste verdieping. (Gang rechts van de inschrijfbalies)

 

Voor verdere vragen en inlichtingen zijn wij tijdens werkdagen tussen 8 en 17 uur bereikbaar op: t 014 24 64 03.