Skeletscintigrafie

Nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van onschadelijke hoeveelheden radioactieve stoffen om de werking of de functie van een orgaan te meten en met behulp van een camera in beeld te brengen.

Radioactief jodium

De behandeling met radioactief jodium wordt reeds lange tijd toegepast bij de meeste gevallen van hyperthyroïdie (d.w.z. ‘te snel’ werkende schildklier). Radioactief jodium wordt vnl. in de schildklier opgenomen, terwijl een gedeelte in de urine wordt uitgescheiden. Gedurende 10 à 12 weken na inname van het jodium wordt een gedeelte van de schildklier door het radioactieve jodium van binnenuit bestraald met de bedoeling een normale schildklierfunctie te bekomen.

Resultaten zijn te verwachten vanaf 2 à 3 weken na de inname.
Het is mogelijk dat de behandeling onvoldoende is om de schildklierfunctie onder controle te brengen. Een herhaling van de behandeling zal dan nodig zijn.

 

Eventuele neveneffecten van de behandeling

 • Het risico bestaat dat de schildklierfunctie beneden de normale grens daalt. Wanneer er een te trage werking van de schildklier ontstaat, kan dit gemakkelijk behandeld worden met schildklierhormonen. Het is ook mogelijk dat er tijdelijk een vertraagde werking is die vanzelf overgaat.
 • Zeldzaam kan na een radioactieve jodiumbehandeling de ziekte kortdurend verergeren. Dan neem je best contact op met de verwijzende arts.
 • Soms is er een tijdelijke gevoeligheid in de halsstreek met wat pijn en zwelling van de schildklier. Deze gaat vanzelf over. Drink voldoende, eventueel kan je een pijnstiller innemen.
 • Om speekselklierlast te voorkomen, kan je tijdelijk een zuur snoepje of kauwgom nuttigen.

 

Verloop van de behandeling

 • Nuttig geen zware maaltijd voordat je naar ons komt.
 • Je mag wel medicatie innemen, water drinken en een licht ontbijt nemen.
 • Je schrijft je in op de gelijkvloerse verdieping en volgt de gele lijnen naar de dienst Nucleaire geneeskunde.
 • De behandeling bestaat uit een capsule radioactief jodium 131 die je met water inneemt.
 • Na de inname kan je naar huis gaan.

 

Voorbereiding

 • Medicatie: je verwijzende arts zal met jou afspreken welke medicatie je op voorhand (al dan niet tijdelijk) moet stoppen en welke je gewoon mag verder nemen.
 • Tenminste gedurende 6 weken voor behandeling mag je geen onderzoeken krijgen waarbij jodiumhoudend contrast gebruikt wordt.

 

Zwangerschap en borstvoeding

Gedurende de eerste 12 maanden na behandeling met radioactief jodium mag je niet zwanger worden – ook aan mannelijke patiënten wordt aangeraden om binnen de 6 maanden na behandeling geen kinderen te verwekken.
Deze behandeling gaat uiteraard niet door als je mogelijk zwanger bent of als je op korte termijn zwanger wenst te worden.
Eventuele borstvoeding moet gestopt worden voor de behandeling en mag niet hervat worden.

 

Praktische richtlijnen die moeten gevolgd worden

Vanaf de inname van de jodiumpil ben je tijdelijk radioactief. Ook lichaamsvochten (urine, zweet, speeksel) zijn tijdelijk radioactief.
Daarom moet je een aantal praktische richtlijnen volgen om je omgeving tegen deze radioactiviteit te beschermen.
Hoe lang deze richtlijnen gevolgd moeten worden hangt af van de dosis toegediende jodium. Dit zal op voorhand op de dienst nucleaire geneeskunde besproken worden.

 1. Vermijd in ieder geval contact met zwangere vrouwen, baby’s en kleine kinderen gedurende (een aantal) dagen. Beperk nauw contact met een baby gedurende deze periode tot max. een 30-tal minuten per dag.
 2. Vermijd zwangerschap via betrouwbare anticonceptie gedurende ten minste 12 maanden na toediening van het radioactieve jodium.
 3. Vrouwen dienen borstvoeding te beëindigen voor de behandeling met radioactief jodium.
 4. T.o.v. je partner: slaap apart en vermijd intimiteit gedurende maximaal 1 tot 2 weken.
 5. Vermijd langdurig contact met anderen op korte afstand gedurende max. 1 tot 2 weken en vermijd gedurende deze periode ook plaatsen waar een grote samenscholing is en waar u moeilijk afstand kunt houden.
 6. Hygiënische maatregelen te volgen tot 1 week na toediening radioactief jodium:
  1. Plas zittend. Na ieder gebruik: toilet 2x doorspoelen, wc-bril reinigen en reinigingsdoekje in toilet werpen, handen zorgvuldig wassen.
  2. Spoel lavabo en bad na gebruik overvloedig met water. Gebruik afzonderlijke washandjes en handdoeken.
  3. Spoel ondergoed in een spoelbak voor het wassen in de wasmachine met ander wasgoed.
  4. Gebruik apart eet- en drinkgerei. Best overvloedig spoelen met water en apart afwassen.
 7. Drink minstens 10 glazen water elke dag.
 8. Overleg met de arts als je onmiddellijk na je behandeling een reis hebt gepland (best uitstellen tot 14 dagen na toediening radioactief jodium) of in het ziekenhuis opgenomen wordt. Bij een eventuele dringende opname in het ziekenhuis moet je vermelden dat je recent een behandeling met radioactief jodium hebt ondergaan. Onze medewerkers moeten dan aangepaste richtlijnen volgen. Gelieve dan ook de dienst nucleaire geneeskunde te verwittigen (t 014 24 64 03). Bij een onverwacht overlijden moet je wettelijke vertegenwoordiger de dienst nucleaire geneeskunde verwittigen.
 9. Ten aanzien van dieren geen problemen.
 10. Word je ziek en moet je braken in de uren die na de behandeling volgen: gebruik wegwerpmateriaal om dit op te kuisen, verzamel dit in 1 zak en breng dit binnen op de dienst nucleaire geneeskunde.