Skeletscintigrafie

Nucleaire geneeskunde

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van onschadelijke hoeveelheden radioactieve stoffen om de werking of de functie van een orgaan te meten en met behulp van een camera in beeld te brengen.

Longscintigrafie

Dit is een onderzoek waarbij een afbeelding kan gemaakt worden van de longen:

 • na toediening van een licht radioactieve stof in een ader (longperfusiescintigrafie)
 • na inademing van een licht radioactieve stof (longventilatiescintigrafie)

 

Voor al onze onderzoeken

 • Breng ons steeds op de hoogte wanneer je (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft voor de toediening van de licht radioactieve stof. Bij zwangerschap wordt het onderzoek uitgesteld.
 • Bij borstvoeding kan het onderzoek doorgaan en krijg je specifieke richtlijnen mee.

 

Voorbereiding

 • Je moet niet nuchter zijn.
 • Breng je ID kaart mee en schrijf je in aan de inschrijvingen.
 • Wij vragen om tijdig op onze dienst aanwezig te zijn.
 • Breng het voorschrift van de arts mee.

 

Verloop van het onderzoek

Longperfusiescintigrafie

 • Je krijgt een licht radioactieve stof in de ader ingespoten terwijl je op de cameratafel ligt.
 • Onmiddellijk worden een zestal foto’s (in verschillende incidenties) van de borstkas genomen.
 • Nadien mag je gewoon naar huis gaan en je gewone activiteiten verder zetten.

Longventilatiescintigrafie

 • Je moet een licht radioactieve stof inademen via een masker.
 • Hierna ga je naar de camerazaal en worden er een zestal foto’s (in verschillende incidenties) van de borstkas genomen.
 • Nadien mag je gewoon naar huis gaan en je gewone activiteiten verder zetten.