Radiografie/echo/mammo

Radiografieën en mammografieën zijn radiologische onderzoeken die gebruik maken van röntgenstralen. Echografie maakt gebruik van geluidsgolven om organen, gewrichten en weke delen te onderzoeken.

Biopsie

Wanneer echografisch een borstletsel visualiseerbaar is waarvan de kenmerken op beeldvorming verder onderzoek vereisen kan de gynaecoloog beslissen een biopsie te nemen. Na bekomen van een weefselstaal kan microscopisch onderzoek leiden tot een correcte diagnose, waarna een specifieke behandeling kan worden ingesteld.

Procedure core biopsie van de borsten

Indicatie: Weefsel bekomen uit echografisch verdachte / onduidelijke zone / letsel in de borsten voor verder anatomisch pathologisch onderzoek. De radioloog beslist in samenspraak met de gynaecoloog welke letsels verder worden onderzocht met een core biopsie.

Mee te brengen: Volledig ingevuld aanvraagformulier van de gynaecoloog / verwijzende arts.

Je moet niet nuchter zijn voor dit onderzoek.

Procedure

De techniek wordt met de patient(e) besproken en nadat de procedure volledig werd uitgelegd en hij/zij geen verdere vragen meer heeft, zal worden gevraagd mondelinge toestemming te verlenen.

De patient(e) wordt in ruglig gepositioneerd, eventueel in ¾ gekanteld met kussen als ruggensteun. Onder echografische controle wordt het letsel gelokaliseerd en wordt de toegangsweg bepaald. De prikplaats wordt uitgebreid ontsmet en vervolgens wordt deze plaats verdoofd; er wordt verdoofd tot tegenaan het letsel. De biopsienaald wordt gekozen en klaar gemaakt. De verdoving wordt gecontroleerd. Er wordt een kleine huidincisie gemaakt met de bistouri. De biopsienaald wordt tot tegenaan het letsel gebracht, de gun (biopsie-toestel) wordt ontgrendeld en de biopsie wordt uitgevoerd. Het verkregen staal wordt op Formol gezet. De biopsiename wordt herhaald tot er genoeg staal wordt bekomen. De verkregen stalen worden samen met de volledig ingevulde aanvraag APO en het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek zo snel mogelijk naar het labo gebracht. Resultaat van de biopsie volgt na 2 dagen.

Vervolgens wordt de borst zuiver gemaakt en voorzien van een compressief verband t.h.v. de biopsieplaats.

Verwikkelingen en nazorg: De patient(e) wordt in kennis gesteld van eventuele nabloeding of pijn na de procedure. De patient(e) moet de punctieplaats ook de volgende dag nog droog en zuiver houden.