Radiografie/echo/mammo

Radiografieën en mammografieën zijn radiologische onderzoeken die gebruik maken van röntgenstralen. Echografie maakt gebruik van geluidsgolven om organen, gewrichten en weke delen te onderzoeken.

Verhoogde terugbetaling risicopatiënten borstkanker

Voor asymptomatische patiënten met een sterk verhoogd risico op borstkanker (life time risk van 30% of meer) is er een terugbetaling van de jaarlijkse mammografie, echografie en MR-scan voorzien.

 

Instructies voor verwijzers

 • Bezorg het notificatieformulier (pdf) ingevuld en ondertekend aan een adviserend arts.
 • Vermeld bij elk volgend voorschrift voor mammografie, echografie of MR-scan het verhoogd risicoprofiel en het notificatienummer.

Voorwaarden

 • De verhoogde terugbetaling geldt enkel voor asymptomatische patiënten. Voor andere patiënten vraag je een diagnostisch onderzoek en betaalt de patiënt het gewone remgeld.
 • Een mammografie, echografie en MR-scan die onder de terugbetalingsregeling vallen, mogen niet op dezelfde dag worden uitgevoerd als een van volgende onderzoeken:
  • Screeningsmammografie
  • Diagnostische mammografie
  • Diagnostische echografie
  • Punctiebiopsie
  • Standaard MR-scan

Mammografie en echografie zijn slechts 1x per jaar vergoedbaar. Extra onderzoeken moeten gemotiveerd worden.
Een NMR kan maar 1x per jaar worden vergoed.