+

U bent hier

more

Voor patiënten

Kostenraming

Het is op deze pagina's niet mogelijk om u een exacte persoonlijke financiële inschatting te geven van uw opname en verblijf in het ziekenhuis, omdat de kostprijs afhangt van een aantal factoren (al dan niet operatie, bijkomende onderzoeken, aantal ligdagen, gebruik van geneesmiddelen en implantaten, e.d.). Voor de meest voorkomende ingrepen hebben we wel een raming gemaakt, gebaseerd op de facturen van 2018 voor een dergelijke operatie. Per ingreep zijn de meest voorkomende kosten samengeteld om u een gemiddelde kostprijs te kunnen geven. Uiteraard kan een dergelijke raming afwijken van uw uiteindelijke factuur omdat eventuele bijkomende onderzoeken, overnachtingen, geneesmiddelen en gebruiksmaterialen de totaalprijs doen veranderen.

Per ingreep ziet u verschillende ramingen. Bovenaan vindt u de kostprijs voor een ‘normaal verzekerde’. Dit is iedereen die zich bij een Belgisch ziekenfonds heeft aangesloten en dus geniet van een gegarandeerde terugbetaling voor een aantal zaken. In de vermelde kostprijs is er al rekening gehouden met deze terugbetaling. Het vermelde totaal is het bedrag dat u zelf moet betalen (het ‘remgeld’). Komt u in aanmerking voor een verhoogde terugbetaling, dan zal de factuur voor u nog voordeliger uitvallen dan de raming. Heeft u een bijkomende hospitalisatie- en/of zorgverzekering, dan kan het zijn dat u nog van bijkomende terugbetalingen geniet, maar dit moet u zelf met uw instelling regelen.

De ramingen voor patiënten die niet verzekerd zijn, gelden voor mensen die niet aangesloten zijn bij een Belgisch ziekenfonds en voor wie er dus geen automatische terugbetaling is. Deze patiënten krijgen facturen voor het volledige bedrag en moeten zelf aan hun ziekteverzekering een terugbetaling vragen.

Het getal dat bovenaan de pagina staat, is het nomenclatuurnummer voor de ingreep. Dit is het standaardnummer dat door het Riziv gebruikt wordt om een ingreep te omschrijven. Uw ziekenfonds of verzekeringsinstelling heeft dit nummer nodig wanneer u zou vragen om te bekijken welke (bijkomende) terugbetalingen er voor uw ingreep voorzien zijn.

 

Kostenraming per medische discipline

Abdominale heelkunde

Gynaecologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Oogziekten

Orthopedische heelkunde

Vaatheelkunde