Intensieve zorgen

Intensieve zorgen

Onze dienst behandelt patiënten met ernstige acute en levensbedreigende aandoeningen, vaak na een ongeval, een ernstige ziekte of bij ernstige complicaties na een operatie of een procedure. Ook na zware ingrepen worden patiënten op de dienst opgenomen.

Bezoek op intensieve zorgen

Het bezoek op de dienst intensieve zorgen is beperkt om de rust van de patiënten niet te verstoren maar ook om de zorgverleners op een optimale manier te laten werken. Rusten is voor de patiënten een belangrijk onderdeel van hun herstel. Daarom vragen we je om het aantal bezoekers te beperken tot maximum twee personen en het bezoek zo rustig mogelijk te houden. Als je met meer personen bent, vragen we je om elkaar af te wisselen.

Bezoek is mogelijk van 15 tot 19 uur. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en na afspraak met de verantwoordelijke verpleegkundige kan hier van afgeweken worden. De dienst intensieve zorgen is niet vrij toegankelijk. Als bepaalde patiënten nog een dringende verzorging of onderzoek moeten krijgen, wordt aan de familieleden gevraagd om nog even te wachten in de wachtzaal.

Bezoek van kinderen kan besproken worden met de verpleegkundige omwille van de psychische impact die een bezoek aan intensieve zorgen kan hebben. In uitzonderlijke gevallen kan het bezoek gewenst zijn en wordt dit toch toegestaan na overleg met de arts, de verantwoordelijk verpleegkundige.

Patiënten op intensieve zorgen zijn erg gevoelig voor infecties. Daarom vragen wij u om telkens zowel voor als na het bezoek je handen te ontsmetten met handalcohol. Je vindt flacons in de kamer van elke patiënt.

Bloemen en planten zijn om hygiënische redenen niet toegelaten op de dienst intensieve zorgen.

Het is niet toegestaan om gegevens met betrekking tot je bezoek te registreren of verspreiden. Dit om de privacy van onze patiënten, bezoekers en zorgverleners te verzekeren (=privacywet en artikel 22 van de Belgische grondwet en wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Het nemen van foto’s, het opnemen van gesprekken of filmen is absoluut verboden. De mogelijke interferentie van gsm’s en tablets met gesofisticeerde apparatuur is op dit ogenblik nog onduidelijk. Het gebruik van gsm en tablet is beperkt toegelaten.

Het eerste bezoek aan de dienst intensieve zorgen kan erg confronterend zijn. De zieke is immers omgeven door apparatuur en heeft mogelijk verschillende slangetjes en klevers op zijn lichaam. Soms kan hij ook niet praten omdat hij een beademingsslangetje heeft in de keel.

Aarzel niet om de zieke aan te raken als je dit wenst of tegen hem te praten, ook als hij niet kan antwoorden.

Schrik niet als er plots een alarm afgaat. De meeste alarmsignalen zijn waarschuwings- en herinneringssignalen die zeker niet betekenen dat er iets fout loopt of dat je iets verkeerd doet. De verpleegkundigen zullen het signaal zo snel mogelijk afzetten.