Intensieve zorgen

Intensieve zorgen

Onze dienst behandelt patiënten met ernstige acute en levensbedreigende aandoeningen, vaak na een ongeval, een ernstige ziekte of bij ernstige complicaties na een operatie of een procedure. Ook na zware ingrepen worden patiënten op de dienst opgenomen.

Geïnformeerde toestemming

Op de diensten intensieve zorgen vindt een veelheid aan behandelingen, onderzoeken, procedures en ingrepen plaats. De soms ingrijpende onderzoeken en de zware behandelingen zijn noodzakelijk om goede zorg voor de patiënt te verlenen. Dit ondanks het eventuele risico dat ze kunnen inhouden. Door het feit dat op de diensten intensieve zorgen vaak in urgentie en in intensiteit gehandeld wordt, kan niet altijd vóór elke therapie of onderzoek persoonlijk met de patiënt afgestemd worden. Een specifieke werkwijze wat betreft de geïnformeerde toestemming is op deze intensieve diensten aangewezen.

Bij de opname op een intensieve dienst wordt aan de patiënt of aan de vertegenwoordiger van de patiënt een informatiebrochure van de dienst overhandigd. In deze informatiebrochure worden onder meer de meest voorkomende behandelingen, onderzoeken, procedures en ingrepen toegelicht. Tevens wordt door de behandelend arts een gesprek gevoerd met de patiënt of zijn vertegenwoordiger waarbij bijkomende informatie gegeven wordt zodat de patiënt of zijn vertegenwoordiger alle informatie over procedures, onderzoeken en operaties, alsook het doel, de noodzaak, de risico’s en de mogelijke alternatieven ontvangen heeft, en waarbij meegedeeld wordt wie het aanspreekpunt is (met telefoonnummer) mocht men bijkomende informatie wensen. Hierbij verleent de patiënt of zijn vertegenwoordiger een general informed consent in functie van zijn/haar opname op de dienst intensieve zorgen en wordt dit door de behandelend arts in het patiëntendossier geregistreerd.

Wilsbekwame patiënten of hun familieleden zullen door het behandelende team zo goed mogelijk op de hoogte gehouden worden van de evolutie van de gezondheidstoestand. Indien het mogelijk is, bespreken we vooraf de behandelingen en onderzoeken.

In zeldzame gevallen zal de ernst en de hoogdringendheid van de ziektetoestand van de patiënt opgenomen op intensieve diensten, het niet toelaten om de patiënt of zijn vertegenwoordiger uitgebreid te informeren voor de procedure werkelijk wordt aangevat en zal in het algemeen belang van de patiënt in alle eer en geweten door de arts worden gehandeld.

Nadien zal alle noodzakelijke informatie worden verschaft. De behandelaar informeert de patiënt of vertegenwoordiger zo vaak mogelijk over de ingrepen, procedures, interventies of behandelingen. Bij wilsonbekwaamheid van de patiënt zal de arts de planning en evolutie met de familie of verwanten bespreken en bijkomende informatie inwinnen. Tenzij er een geschreven wilsbeschikking bestaat, zal de behandelende arts hierna in eer en geweten een behandeling instellen, in het belang van de patiënt.

 

Een behandeling kan pas gestart of verdergezet worden nadat de toestemming hiervoor gegeven is. Je kan de toestemming ook van een of meer voorwaarden laten afhangen. Als je een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden. De zorgverlener moet je wel wijzen op de gevolgen en eventueel een alternatief voorstellen. Je kunt steeds op uw beslissing terugkomen.

In dringende situaties blijft het voorgaande van toepassing maar als de arts geen toestemming kan vragen – bijvoorbeeld omwille van je gezondheidstoestand of omdat je bewusteloos bent – moet hij alle behandelingen starten die volgens zijn oordeel nodig zijn.