Intensieve zorgen

Intensieve zorgen

Onze dienst behandelt patiënten met ernstige acute en levensbedreigende aandoeningen, vaak na een ongeval, een ernstige ziekte of bij ernstige complicaties na een operatie of een procedure. Ook na zware ingrepen worden patiënten op de dienst opgenomen.

Medische opvolging en behandeling

Op de dienst intensieve zorgen wordt de gezondheidstoestand van de patiënt dag en nacht nauwlettend bewaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een monitor die het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en de zuurstof in het bloed registreert.

Bij de meeste patiënten is het noodzakelijk de bloeddruk op elk moment te meten. Hiervoor wordt in een slagader een dun buisje of een arteriële katheter geplaatst. Langs dit buisje kan ook bloed genomen worden voor onderzoek.

Voor toediening van de medicatie wordt een dun buisje gebruikt dat geplaatst wordt in een grote ader, meestal in de hals, onder het sleutelbeen of in de lies. Dit buisje wordt ook gebruikt om de hartfunctie te controleren.

Omdat het erg belangrijk is om de nierfunctie van een patiënt op intensieve zorgen te volgen en omdat spontaan plassen verhinderd wordt door medicatie, wordt zeer vaak ook een blaassonde geplaatst.

Gezien de spijsvertering verstoord is, kan het nodig zijn een buisje door de mond of neus in de maag te plaatsen voor het verwijderen van vocht of voor het toedienen van voeding en/of medicatie.

De meeste patiënten hebben tijdens hun opname nood aan ondersteuning van de ademhaling. Dit gebeurt met behulp van een beademingstoestel en een nauw aansluitend masker of via een beademingsbuisje dat door de mond naar de luchtpijp gaat. Omdat het buisje door de stembanden gaat, kan de patiënt niet spreken tijdens de beademing.

Daarnaast maakt men op de dienst intensieve zorgen vaak gebruik van apparaten die, indien nodig, de functie van de nieren, longen, … tijdelijk overnemen.

Na een operatie of door van zware ziekte kan het voorkomen dat er een levens- of orgaanbedreigend tekort is aan rode bloedcellen, bloedplaatjes of eiwitten die zorgen voor de bloedstolling. Het kan nodig zijn deze aan te vullen door transfusie van bloed of bloedproducten.

Voor het comfort van de patiënt, om het genezingsproces in de beste omstandigheden te laten verlopen en om de intensieve behandelingen mogelijk te maken, zal de arts er dikwijls voor kiezen de patiënt in een kunstmatige coma te houden. Dit gebeurt met behulp van zware slaapmedicatie en pijnstillers en is te vergelijken met een kunstmatige slaap tijdens een operatie.

Patiënten die kritisch ziek zijn, hebben vaak last van onrust en verwardheid. Dit kan het genezingsproces negatief beïnvloeden. Daarom wordt soms zware pijnstillende en angstwerende medicatie toegediend.

Naast het dagelijkse lichamelijke onderzoek en dagelijkse onderzoeken van bloed, urine en andere lichaamsvochten of weefsels, kunnen ook radiologische onderzoeken (bijv. foto’s van de longen, scanner) nodig zijn.

Om infecties en andere ziekteprocessen op te sporen is het vaak nodig vochtcollecties in het lichaam aan te prikken om te analyseren.

Omwille van levensbedreigende of orgaanbedreigende redenen kan het zijn dat een operatie moet uitgevoerd worden.